Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 065/1/2019
BRANŻA
rolnictwo, środki ochrony roślin
AUTORZY
dr inż. Anna Dzimitrowicz, PWr
mgr Agata Motyka-Pomagruk, UG
dr inż. Wojciech Śledź, UG
dr hab. inż. Piotr Jamróz, PWr
prof. dr hab. Ewa Łojkowska2, UG
prof. dr hab. inż. Paweł Pohl, PWr
Weronika Babińska, UG
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.427563
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów

Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów

Proponowaną technologię stanowi sposób aktywacji roztworów soli nieorganicznych za pomocą zimnej plazmy atmosferycznej w celu unieszkodliwiania bakteryjnych patogenów roślin. Sposób ten dotyczy wykorzystania przepływowego układu reakcyjno-wyładowczego, w którym zimna plazma atmosferyczna, tj. wyładowanie jarzeniowe generowane pod ciśnieniem atmosferycznym, jest inicjowane w kontakcie z cieczą, tj. wodnym roztworem soli nieorganicznych. Powstały w ten sposób roztwór post-plazmowy wykazuje działanie bakteriostatyczne lub bakteriobójcze w zależności od unieczynnianego fitopatogena. Rozwiązanie umożliwia skuteczną eliminację komórek fitopatogennych w sposób całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego. Sposób przygotowania roztworów postplazmowych przy wykorzystaniu oferowanej metody jest efektywny ekonomicznie ze względu na łatwość w dostosowaniu układu wyładowczego do wymagań klienta oraz niski koszt i dostępność na rynku zastosowanych w rozwiązaniu soli nieorganicznych. Ze względu na swoje właściwości dezynfekujące roztwory post-plazmowe mogą znaleźć szerokie zastosowanie komercyjne jako środki do skutecznej i przyjaznej środowisku eradykacji bakterii jak również preparaty o charakterze prewencyjnym zalecane do stosowania w ochronie nasion, plonów rolnych czy ogrodniczych. Roztwory post-plazmowe mogą być aplikowane na różne sposoby: w postaci oprysków, zamgławiania, podlewania roślin czy też zaprawiania nasion, co umożliwia ich zastosowanie zarówno w czynnej ochronie upraw rolniczych oraz ogrodniczych jak i w prewencyjnej ochronie nasion i sadzonek (przed ich odpowiednio wysianiem bądź wysadzeniem)

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!