Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 046/2017/2
BRANŻA
diagnostyka, laboratoria
AUTORZY
dr Agnieszka Bernat-Wojtowska
Pierre Savatier
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

Licencja
, Sprzedaż praw własności
, Spin off
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.418683
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Sposób identyfikacji znaczników genetycznych w populacji komórek przy użyciu spektrometrii mas

Sposób identyfikacji znaczników genetycznych w populacji komórek przy użyciu spektrometrii mas

Dotychczas znane i stosowane metody identyfikacji losowo generowanych znaczników genetycznych w populacjach komórek, oparte na metodach sekwencjonowania, są czasochłonne i pracochłonne oraz wymagają analizy dużej ilości danych informatycznych. W odróżnieniu od bibliotek losowych, dzięki projektowaniu znaczników, i wprowadzaniu do komórek znaczników o znanej sekwencji możliwe jest znakowanie i śledzenie komórek lub całych organizmów i ich szybsza identyfikacja. Jest to szczególnie istotne przy bankowaniu komórek oraz przy pracach związanych z przekazywaniem materiału biologicznego pomiędzy placówkami badawczymi.

Opracowana technologia wykorzystuje spektrometrię mas MALDI-TOF oraz iPLEX do detekcji wariantów genetycznych kodów kreskowych, co umożliwia znakowanie genetyczne komórek, tkanek czy organizmów i szybką ich identyfikację, śledzenie wybranych populacji komórek w czasie (lub potomstwa pojedynczej komórki), badanie ewolucji klonalnej w trakcie procesu nowotworzenia oraz śledzenie losów komórek w trakcie procesów różnicowania i organogenezy zarówno in vitro jak in vivo.

Wynalazek może być stosowany do znakowania, śledzenia oraz identyfikacji komórek lub tkanek podczas prac badawczych lub przekazywania materiału biologicznego między laboratoriami.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!