Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 032/2017/2
BRANŻA
diagnostyka, hodowla ziemniaków, rolnictwo
AUTORZY
prof. dr hab. Ewa Łojkowska
dr Marta Potrykus
dr inż. Wojciech Śledź
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.397896
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku P. CAROTOVORUM, P. ATROSEPTICUM oraz DICKEYA SPP.

Sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku P. CAROTOVORUM, P. ATROSEPTICUM oraz DICKEYA SPP.

Ziemniak jest jedną z głównych roślin uprawnych w Polsce, a jego produkcja, przetwórstwo i eksport stanowią podstawę gospodarki rolnej. Według danych Eurostatu zbiory ziemniaków w Unii Europejskiej systematycznie maleją, przy czym najostrzejszy spadek odnotowano w Polsce, gdzie na przestrzeni ostatnich 14 lat zbiory spadły o prawie 70 proc. Jedną z przyczyn dramatycznie malejących zbiorów są bakterie z rodzaju Pectobacterium oraz Dickeya, powodujące choroby zwane „czarna nóżka” i „mokra zgnilizna”, przyczyniające się do obniżenia plonów ziemniaka i wysokich strat finansowych. Wczesne wykrycie wspomnianych bakterii wśród sadzonek ziemniaka jest szczególnie ważne, umożliwia bowiem utylizację zakażonych roślin jeszcze przed okresem sadzenia i wegetacji, a w konsekwencji znaczną poprawę ilościową i jakościową plonów. Wynalazek pozwala na wykrywanie i identyfikację bakterii należących do gatunków: P. carotovorum subsp. carotovorum (Pcc), P. atrosepticum, oraz do rodzaju Dickeya spp. Metoda oparta jest na reakcji multipleks PCR z zastosowaniem starterów specyficznych dla każdego z wymienionych gatunków/rodzajów bakterii, dobranych w sposób umożliwiający łatwą identyfikację produktów przez elektroforezę w żelu agarozowym. Wynalazek może być stosowany w profilaktyce chorób ziemniaka, takich jak „czarna nóżka” i „mokra zgnilizna”, powodujących spadek plonów ziemniaka.

Technologia powiązana z ofertą nr. 036/2017/2.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!