Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 040/2017/2
BRANŻA
farmacja, rolnictwo, weterynaria
AUTORZY
prof. Robert Czajkowski
prof. Ewa Łojkowska
Zofia Ozymko
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

Licencja
, Sprzedaż praw własności
, Spin off
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.410134
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Sposób zagęszczania cząstek bakteriofagowych

Sposób zagęszczania cząstek bakteriofagowych

Znacząca większość badań nad bakteriofagami prowadzonych w przemyśle farmaceutycznym, rolnictwie czy weterynarii wymaga izolacji nowych cząstek fagowych z próbek gleby, wody, ścieków, roślin czy zwierząt. Standardowa metoda izolacji bakteriofagów, tak zwane wzbogacanie, polega na inkubowaniu świeżych kultur bakterii z inokulum zawierającym pożądane bakteriofagi. Metoda wzbogacania posiada szereg wad, takich jak bezpośrednia zależność zdolności do namnażania fagów w hodowli od wielkość inokulum czy brak selektywności – jeżeli w próbce obecne będą dwa lub więcej gatunki bakteriofagów, może dojść do namnożenia tylko jednego z nich, kosztem pozostałych gatunków. Alternatywne metody oparte na odwirowywaniu, odfiltrowywaniu, dializie czy adsorpcji cząstek fagowych do filtrów są nie tylko czasochłonne, ale również wymagają dostępu do kosztownego sprzętu laboratoryjnego i wykwalifikowanego personelu.

Opracowana technologia umożliwia zagęszczanie bakteriofagów z pominięciem etapu selektywnego namnażania w kulturach bakterii gospodarzy, a w konsekwencji znaczne przyspieszenie procesu pozyskiwania cząstek bakteriofagowych i obniżenie jego kosztów. Metoda jest nieskomplikowana, szybka i umożliwia wyizolowanie bakteriofagów z próbek o stukrotnie niższym stężeniu cząstek fagowych niż tradycyjna metoda namnażania w hodowli bakteryjnej. Ponadto metoda nie wymaga dostępu do wyspecjalizowanego sprzętu laboratoryjnego i jest tańsza od pozostałych metod opartych na odwirowywaniu, filtracji czy dializie.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!