Wydział: Matematyki,Fizyki i Informatyki

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 026/2017/2
BRANŻA
detektory promieniowania, energetyka jądrowa, produkcja oświetlenia
AUTORZY
Prof. Alicja Chruścińska
Prof. Marek Grinberg
Dr Krzysztof Przegiętka
Dr Karol Szczodrowski
Dr Justyna Barzowska
WYDZIAŁ
Matematyki,Fizyki i Informatyki

Komercjalizacja

Licencja
, Sprzedaż praw własności
, Spin off
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.403964
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Termoluminescencyjny materiał dozymetryczny do wykrywania promieniowania beta

Termoluminescencyjny materiał dozymetryczny do wykrywania promieniowania beta

Promieniowanie jonizujące (PJ) jest pochłaniane przez tkanki organizmów żywych, przy czym stopień absorpcji zależy od rodzaju tkanki i promieniowania. Pochłanianie wysokich dawek PJ może prowadzić nie tylko do uszkodzeń tkanek w wyniku promieniowania, lecz przede wszystkim do uszkodzeń materiału genetycznego w komórkach organizmu, mogących skutkować powstawaniem nowotworów nawet wiele lat po ekspozycji. Metody ochrony przed promieniowaniem jonizującym różnią się w zależności od rodzaju promieniowania oraz źródła. Podstawowym środkiem ochronnym, poza odzieżą roboczą, są dozymetry umożliwiające określenie przyjętej dawki promieniowania oraz zaprzestanie dalszej ekspozycji w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych. Opracowany termoluminescencyjny materiał dozymetryczny charakteryzuje się bardzo wysoką czułością dla promieniowania beta, wykazując liniową zależność intensywności termoluminescencji od dawki promieniowania. Materiał może znaleźć zastosowanie w detektorach promieniowania jonizującego oraz personalnych dozymetrach, przeznaczonych dla osób narażonych na ekspozycję podczas prac z materiałami promieniotwórczymi w przemyśle (energetyka jądrowa), służbie zdrowia (radioterapia), czy ośrodkach badawczych.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!