Wydział: Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 109/24/2024
BRANŻA
farmacja, medycyna, nanotechnologia, protetyka
AUTORZY
▪ Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytutu Ceramiki i Materiałów
Budowlanych
▪ Uniwersytet Gdański
▪ Politechnika Wrocławska
▪ Instytutu Biotechnologii i
Medycyny Molekularnej
▪ SensDX S.A.

WYDZIAŁ
Chemii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszeń patentowych w UPRP nr P.442878, P.442879, P.442880, P.442881 oraz EPO: EP23174685.0
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Wielofunkcyjne kompozytowe materiały implantacyjne do wypełniania ubytków kości i regeneracji tkanki kostnej

Wielofunkcyjne, biokompatybilne, porowate, kompozytowe materiały implantacyjne o unikalnej formie i składzie. Innowacyjność materiałów polega na połączeniu następujących składników: (i) biokompatybilnego polimeru – chitozanu, (ii) oryginalnego bioaktywnego, antybakteryjnego szkła z układu SiO2-P2O5-CaO domieszkowanego ZnO i SrO. Bioszkło otrzymywane jest metodą zol-żel, co gwarantuje jednorodność i wysoką czystość chemiczną oraz (iii) innowacyjnych bioaktywnych peptydów o właściwościach proregeneracyjnych, antybakteryjnych i przeciwzapalnych. Opracowane biomateriały wykazują kompleksowe działanie. Ich porowata struktura zapewnia środowisko do życia i migracji komórek. Dodatkowo mają one zdolności osteokondukcyjne, nie są cytotoksyczne, wykazują działanie antybakteryjne wobec różnych szczepów bakterii poprzez hamowanie wzrostu mikroorganizmów np. Staphylococcus aureus i Pseudomonasaeruginosa. Ponadto są bioaktywne, a dzięki odpowiedniej kinetyce uwalniania peptydów, wykazują biokompatybilność w testach in vivo.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!