Wydział: Biologii, Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 011/1/2018
BRANŻA
medycyna, nanotechnologia
AUTORZY
prof. Grzegorz Węgrzyn, UG
prof. Marcin Łoś, UG
dr Katarzyna Szot-Karpińska*, PAN
dr Adam Leśniewski*, PAN
dr Piotr Golec**, PAN

*Instytut Chemii Fizycznej PAN
**Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Wydział Biologii UG
WYDZIAŁ
Biologii, Chemii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.415779
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Zastosowanie białka PVII bakteriofaga M13 do specyficznego wiązania nanomateriałów węglowych

Zastosowanie białka PVII bakteriofaga M13 do specyficznego wiązania nanomateriałów węglowych

Przedmiotem wynalazku jest białko pVII z mutacją punktową filamentowego bakteriofaga M13 oraz jego zastosowanie do specyficznego wiązania nanomateriałów węglowych, w szczególności nanowłókien węglowych. Nanowłókna węglowe o średnicy w zakresie 10-500 nm, ze względu na bardzo dobre przewodnictwo elektryczne, wysoką porowatość oraz rozwiniętą powierzchnię aktywną są wykorzystywane m.in. w elektrochemii jako materiał do modyfikacji elektrod. Elektrody modyfikowane nanowłóknami mogą być zastosowane do produkcji superkondensatorów, ogniw paliwowych, baterii litowo-jonowych oraz czujników elektrochemicznych. Mogą również służyć jako podłoża do unieruchamiania biocząsteczek np. DNA. Same nanowłókna węglowe mogą być wykorzystane jako materiał do magazynowania wodoru lub biomateriał do tworzenia specjalistycznych wyrobów medycznych takich jak implanty. W przypadku zastosowań przemysłowych, wskazana jest poprawa właściwości elektrycznych nanowłókien poprzez rozwinięcie ich powierzchni aktywnej. W tym celu coraz częściej wykorzystywane są wirusy, w szczególności bakteriofagi. Opracowane białko pVII z mutacją punktową filamentowego bakteriofaga M13 może być stosowane do specyficznego wiązania nanomateriałów węglowych, umożliwiając tworzenie hybrydowych materiałów (bionanomateriałów) o bardziej rozwiniętej powierzchni, ze zwiększoną wydajnością w stosunku do istniejących rozwiązań przemysłowych opartych na bakteriofagach. Wykorzystanie nanowłókien węglowych w przemyśle jest efektywne ekonomicznie ze względu na niskie koszty produkcji i prostą technologię wytworzenia, a poprawa właściwości elektrycznych nanowłókien węglowych stwarza możliwość rozszerzania obszarów ich wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

Wybrane informacje:

  • bakteriofagi stosowane są do produkcji materiałów hybrydowych (bionanomateriałów), które mogą być wykorzystane w biologii, medycynie, optyce i elektronice.
  • nanowłókna węglowe znalazły szereg zastosowań w wielu branżach przemysłowych, a najwięcej z nich przypada na branżę chemiczną (52%) i elektroniczną (40%), w tym półprzewodnikową.
  • wykorzystanie nanowłókien węglowych w przemyśle jest efektywne ekonomicznie ze względu na niskie koszty produkcji i prostą technologię wytworzenia.
  • poprawa właściwości elektrycznych nanowłókien węglowych daje możliwość rozszerzenia obszarów ich wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!