Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr r 029/2017/2
BRANŻA
diagnostyka, hodowla królików, laboratoria, urządzenia do pomiaru, weterynaria
AUTORZY
prof. Bogusław Szewczyk
Beata Gromadzka
Andrzej Fitzner
Andrzej Kęsy
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

Licencja
, Sprzedaż praw własności
, Spin off
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.376121
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Zestaw diagnostyczny do badania surowic zwierząt na obecność wirusa RHD

Zestaw diagnostyczny do badania surowic zwierząt na obecność wirusa RHD

Krwotoczna choroba królików (ang. Rabbit haemorrhagic disease RHD), określana powszechnie w Polsce jako pomór królików, jest chorobą wirusową przebiegającą w postaci ostrej lub nadostrej, z wysokim odsetkiem śmiertelności, dochodzącym w niektórych ogniskach do 100%. Wysoka śmiertelność oraz konieczność eutanazji zwierząt nie tylko chorych, ale również tych podejrzewanych o kontakt z zakażonymi osobnikami, sprawiają, że RHD stanowi poważne zagrożenie weterynaryjne zarówno dla hodowców jak i właścicieli królików. W związku z powyższym, istnieje wysokie zapotrzebowanie na metody diagnostyczne, umożliwiające precyzyjną identyfikację zwierząt chorych. Opracowana technologia umożliwia użycie w teście ELISA swoistych, monospecyficznych surowic odpornościowych uzyskanych w wyniku immunizacji zwierząt laboratoryjnych oczyszczonym rekombinowanym antygenem wirusa RHD (VLP RHDV), gwarantując wysoką czułość, specyficzność oraz powtarzalność uzyskiwanych wyników. Wykorzystanie w teście układu kontrolnego złożonego z antygenu dodatniego i kontroli ujemnej wirusa, a także próbki surowic kontrolnych pozwala szybko i precyzyjnie określić badane próbki jako dodatnie bądź ujemne, a przez to odróżnić zwierzęta zdrowe, jedynie przebywające w towarzystwie zwierzą zakażonych, od osobników faktycznie chorych. Technologia powiązana z ofertą nr. 030/2017/2.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!