Biuro Analiz i Ekspertyz

Biuro Analiz i Ekspertyz UG ułatwia przedsiębiorcom kontakt z ekspertami z wielu dziedzin: nauk społecznych, prawa i administracji, ekonomii, zarządzania, filologii, historii, biologii, chemii, biotechnologii, matematyki, fizyki, czy też oceanografii i geografii. Gdy podmioty gospodarcze zwracają się do uczelni z zamówieniem na opracowanie specjalistycznych analiz, opinii czy ekspertyz, trafiają one właśnie do zespołu BAiE.

 

W ramach swoich zadań Biuro zajmuje się również tworzeniem i aktualizacją rejestru ekspertów Uniwersytetu Gdańskiego. Natomiast pracownikom UG pomaga w tworzeniu ofert oraz koordynuje realizację umów zawartych między naukowcami a partnerami zewnętrznymi, w tym przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.