Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów

Zespół Biura Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubatora Projektowego wspiera wszelkie inicjatywy projektowe realizowane przez i przy współpracy z pracownikami i doktorantami z Wydziałów oraz Międzynarodowych Agend Badawczych Uniwersytetu Gdańskieego. Współpracuje i zapewnia wsparcie przy przygotowywaniu wniosków projektowych, aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji o finansowaniu projektu. Weryfikuje dokumenty aplikacyjne składane przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu zainteresowanych realizacją projektów naukowych i rozwojowych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi programów i funduszy oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania. 

Koordynuje także zawieranie umów partnerskich niezbędnych na etapie wnioskowania. Dodatkowo zespół biura organizuje spotkania dla pracowników, którzy przygotowują się do złożenia wniosku o dofinansowanie, a także gromadzi informacje na temat dostępnych szkoleń, konkursów, czy ofert współpracy. Odpowiada ponadto zarówno za aktualność wytycznych dotyczących zarządzania prowadzonymi projektami, jak i za opracowanie sprawozdań na temat przeprowadzonych prac.