Zastosowanie fagów do zapobiegania i zwalczania infekcji wywołanych serowarami SALMONELLA ENTERICA u ludzi i zwierząt

Zastosowanie fagów do zapobiegania i zwalczania infekcji wywołanych serowarami Salmonella Enterica u ludzi i zwierząt

W dzisiejszych czasach zastosowanie antybiotykoterapii jest zjawiskiem powszechnym, a co za tym idzie z dnia na dzień zwiększa się liczba antybiotykoopornych szczepów bakterii. Ponadto od 02.2022 r. na terenie Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie, którego kluczowym założeniem będzie zmiana regulacji dotyczącej podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym. Obecnie są one podawane na masową skalę, bez względu na […]