9. Licencja / Sprzedaż praw LUB Spółka Spin-off

W zależności od ustalonych działań – następuje sprzedaż praw, udzielenie licencji lub też utworzenie spółki spin off. Spin off jest spółką powiązaną kapitałowo ze spółką celową UG Univentum Labs Sp. z o.o.

7. Wycena

Wycena rozwiązania jest nieodzownym elementem procesu komercjalizacji. Proces wyceny jest wymagany w momencie kiedy klient chce dokonać jednorazowego zakupu praw lub skorzystać z licencji.

3. Ocena i selekcja

Wstępny plan komercjalizacji. Analiza możliwości zabezpieczenia własności intelektualnej poprzez zawarcie odpowiednich umów.

2. Formularz zgłoszenia do CTT

W celu rozpoczęcia działań  związanych z komercjalizacją niezbędne jest zgłoszenie formularza do CTT. Uwaga: Przed zgłoszeniem do CTT nie ujawniamy publicznie istoty rozwiązania.

1. Identyfikacja prac badawczych

Monitoring prac badawczych i wyników badań o potencjale komercyjnym przez CTT UG lub zgłoszenie się naukowców do CTT UG w celu uzyskania informacji dotyczących komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w UG.