TCI Sp. z o.o. – Nową spółką spin-off Uniwersytetu Gdańskiego

TCI Sp. z o.o. – Nową spółką spin-off Uniwersytetu Gdańskiego Miło nam poinformować, iż w czerwcu 2020 r. rozpoczęła działalność na Uniwersytecie Gdańskim szósta spółka Spin-off o nazwie TCI Sp. z o.o. Spółka dołączyła do grupy już działających podmiotów: Fermentum Mobile, Qsar Lab, Officina Baltica, Vaxican, NanoExpo. Spin-off założony został w celu komercjalizacji opracowanych na […]

NanoExpo – Nowa spółka Spin-off Uniwersytetu Gdańskiego

NanoExpo – Nowa spółka Spin-off Uniwersytetu Gdańskiego NanoExpo Sp. z o.o. to spin-off prowadzący działalność badawczo – rozwojową, który powstał w czerwcu 2020 roku w oparciu o rezultaty projektu realizowanego na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zespół NanoExpo tworzą specjaliści z zakresu biotechnologii, bioinżynierii, biologii molekularnej, wirusologii, hodowli komórkowych i toksykologii. […]

4. Spin off

Wizyta u notariusza wraz z zarządem Univentum Labs sp. z o.o. i Twoja spółka jest już gotowa – możesz działać!

3. Konsultacja i współpraca z Univentum Labs sp. z o.o.

Pamiętaj, że na tym etapie odbędą się negocjacje dotyczące wysokości udziałów i warunków zakładania firmy. Pomocne na tym etapie będzie przygotowanie wstępnego biznesplanu i założeń dotyczących działania firmy. Im bardziej aktywny w tym procesie jest twórca – tym szybciej będzie przebiegał proces.

2. Zgłoszenie do CTT UG

Wypełnij formularz a my udzielimy wszelkiej pomocy i konsultacji związanych z komercjalizacją zgłoszonej własności intelektualnej

1. Pomysł

Jeżeli masz pomysł na działalność gospodarczą, która w dużej mierze opiera się na wynikach badań naukowych czy prac rozwojowych powstałych w Uniwersytecie Gdańskim – zgłoś się do nas.