Jak patentować w UG2018-05-14T09:34:25+00:00

Jak patentować w UG?

wrzesień 2017

1. Odkrycie / Wynalazek

Jeżeli masz rozwiązanie techniczne, które jednocześnie cechuje się:

 1. Nowością
 2. Poziomem wynalazczym
 3. Możliwością przemysłowego zastosowania

2. Zgłoszenie do CTT UG

Zgłoś wynalazek na Formularzu zgłoszenia do CTT UG, co pozwoli na podjęcie działań zmierzających do ochrony prawnej rozwiązania. Opatentować można: wytwory i substancje, sposoby i zastosowania.

3. Opinia rzecznika patentowego UG

Rzecznik patentowy UG we współpracy z zespołem CTT UG dokonuje wstępnego rozpoznania stanu techniki pod względem zasadności zgłaszania rozwiązania do Urzędu Patentowego. Po pozytywnym zaopiniowaniu – podejmowana jest decyzja o modelu ochrony własności intelektualnej.

4. Decyzja o ochronie

Określenie optymalnego sposobu i zakresu terytorialnego ochrony prawnej wynalazku.

5. Zgłoszenie patentowe

Ścisła współpraca twórców wynalazku z rzecznikiem patentowym w zakresie opisu patentowego i sformułowania zastrzeżeń patentowych – w zależności od poziomu zaawansowania prac – proces ten trwa minimum ok. 1-2 miesięcy, ale także może się wydłużyć ze względu na indywidualny charakter działań.

6. Publikacja

Już następnego dnia po zgłoszeniu wynalazku do UPRP wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, podlegają już ochronie i można podać ich treść do publicznej wiadomości, np. opublikować w czasopiśmie lub przedstawić na konferencji.

Masz Pytania?
Skontaktuj się z Centrum Transferu Technologii

 • Biuro CTT UG

 • +48 58 523 33 74

 • Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30

 • Centrum Transferu Technologii UG
  ul. Jana Bażyńskiego 1a
  80-309 Gdańsk

Regulaminy i Dokumenty

Kliknij poniżej aby przejść do sekcji z dokumentami i regulaminem.
regulaminy i dokumenty