Jak patentować w UG

Chcesz wprowadzić w życie swoje innowacje? Jednak nie wiesz, jak uporać się z administracją a procesy patentowania badań są dla Ciebie niejasne?
W CTT pomożemy Ci w całym procesie patentowania. Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych UG chcących opatentować swoje rozwiązania.

Formularz zgłoszenia
do CTT

1. Twoje odkrycie / wynalazek

Zweryfikuj swoje odkrycie. Możesz wystąpić o patent, jeśli charakteryzuje się ono jednocześnie:

  • nowością,
  • poziomem wynalazczym,
  • możliwością przemysłowego zastosowania.

2. Zgłoszenie do CTT UG

Jesteśmy tu, aby pomóc Ci uzyskać ochronę dla Twojego wynalazku. Przedstaw go nam korzystając z Formularza zgłoszenia do CTT UG, a poprowadzimy Cię przez całą procedurę. Możesz opatentować: wytwory i substancje, sposoby i zastosowania.

3. Wybór modelu ochrony własności

Mając pozytywną opinię na temat innowacyjności projektu, dobieramy odpowiedni model ochrony własności intelektualnej. Ustalamy też, jaki powinien być zasięg terytorialny patentu (procedura krajowa, europejska, międzynarodowa).

4. Decyzja o komercjalizacji i zabezpieczenie praw

Opracowujemy (wspólnie z rzecznikiem patentowym) zgłoszenie patentowe do UPRP (krajowe, europejskie lub międzynarodowe) - Twój wynalazek zyskuje ochronę już następnego dnia po złożeniu wniosku w urzędzie patentowym! Sporządzamy także opis know-how oraz plan komercjalizacji.

5. Zgłoszenie patentowe

Rzecznik patentowy UG ściśle współpracuje z Tobą i Twoim zespołem podczas przygotowywania opisu patentowego i formułowania zastrzeżeń patentowych. Już następnego dnia po zgłoszeniu wynalazku do UPRP podlega on ochronie - możesz opublikować artykuł na jego temat lub przedstawić go podczas konferencji.

6. Publikacja patentu

Potwierdzeniem udzielenia patentu przez UPRP jest publikacja jego opisu w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Dotychczas na Uniwersytecie Gdańskim opracowaliśmy zgłoszenia patentowe dla 238 wynalazków stworzonych przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, a w 22 przypadkach doprowadziliśmy do rejestracji znaków towarowych i wzorów użytkowych.