O nas2020-11-09T11:03:17+00:00

Działalność Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii UG jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Gdańskiego łączącą naukę z gospodarką, dlatego świadczy szeroko rozumianą działalność usługową, informacyjną, doradczą, szkoleniową i promocyjną pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym zadaniem CTT UG jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które powstają w Uniwersytecie Gdańskim. Do zadań pracowników Centrum Transferu Technologii należy także poszukiwanie inwestorów oraz liczne spotkania z przedstawicielami biznesu w celu promocji oferty technologicznej.

Centrum pośredniczy w nawiązywaniu współpracy pomiędzy uczelnią a instytucjami i osobami fizycznymi (w poszukiwaniu inwestorów dla rozwiązań powstających na uczelni). CTT UG ocenia pod kątem komercyjnym potencjał badawczy uczelni dla przedsiębiorców, a dla pracowników naukowych oferuje pomoc w zakresie ochrony praw własności intelektualnej czy współpracy z rzecznikiem patentowym.

Jako jednostka ogólnouczelniana, która ma na celu popularyzację współpracy nauki z biznesem, poszukuje innowacyjnych technologii i rozwiązań powstających w uczelni, a także pomaga w przeprowadzaniu procesów komercjalizacji wyników badań.

Wizja

CTT UG aktywnie i skutecznie podejmuje działania, które umożliwiają realną współpracę środowiska naukowego i gospodarczego.

Misja

Tworzenie warunków i realizacja wizji:
Sprawna obsługa pracowników UG podczas procesu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Wsparcie marketingowe i promocja osiągnięć zespołów naukowych oraz Uniwersytetu Gdańskiego jako ośrodka, w którym powstające wyniki badań naukowych mają zastosowanie w praktyce.

Centrum Transferu Technologii w liczbach

0
Zgłoszeń patentowych
0
Międzynarodowych zgłoszeń patentowych
0
Patenty aktywne
0
Spółek spin-off/start-up’ów
0
Zawartych umów
0
Zgłoszenia do CTT

Centrum Transferu Technologii UG w swojej działalności wykorzystuje normę ISO 26000

ISO 26000 jest Normą Międzynarodową zawierającą wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianej poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji);
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach, które dotyczą działań organizacji podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływań.
Więcej Informacji