AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Centrum Transferu Technologii na EduOffshoreWind 2024

CTT wraz z CASiD na 2. Edukacyjnych Targach kariery Edu Offshore Wind 2024 z innowacyjnymi aplikacjami przygotowanymi przez psychologów, programistów UG oraz różnorodną ekspozycją prezentującą edukacyjny potencjał UG w branży offshore i zielonych technologii. 

Targi Edu Offshore Wind to największe wydarzenie związane z kształceniem kadr w rozwijającej się branży Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział ponad 7 tys. młodych ludzi. To właśnie z nimi o ofercie naszej uczelni rozmawiali przedstawiciele jednostek i wydziałów UG, a także studenci reprezentujący 12 kół naukowych UG.

Fot. Bigshot

W ramach naszej ekspozycji uczestnicy Edu Offshore Wind mogli m.in. przenieść się na statek badawczy r/v Oceanograf za pomocą gogli VR, dowiedzieć się, jak z wiatru powstaje energia, zobaczyć, co żyje w wodach Morza Bałtyckiego, czy sprawdzić swoją wiedzę nt. celów zrównoważonego rozwoju, rozwiązać quizy z wiedzy ogólnej i znajomości UG

Specjalnie na targi zostały przygotowane dwie aplikacje – sprawdzające predyspozycje w odnalezieniu odpowiedniego dla siebie kierunku studiów oraz samooceny.

  • zespół Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego, kierowanego przez dr Agatę Rudnik, 
  • grupę studentów WMFiI pod opieką dr. Jakuba Neumanna, prof. UG oraz
  • Centrum Informatyczne UG. Pierwszy z kwestionariuszy sprawdzał predyspozycje danej osoby do studiowania na poszczególnych kierunkach UG związanych z branżą offshore, drugi służył do zbadania samooceny. Po wypełnieniu ankiety aplikacja przedstawiała różne sposoby pracy nad podwyższeniem pewności siebie.  

Na stoisku można było rozwiązać quiz z wiedzy ogólnej oraz o UG. Uczestnicy targów w grupach odpowiadali na pytania, aby wygrać nagrody. Szczególna radość sprawiały upominki związane z helskim Fokarium, ufundowane przez Fundację Rozwoju UG.  Testy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 

Współpraca ogólnouczelniana

Organizacją i zaplanowaniem całej przestrzeni targów przeznaczonej dla Uniwersytetu Gdańskiego zajęło się Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG. 

Na targach swoje prezentacje przygotowało 12 kół naukowych UG: Studenckie Koło Naukowe Explantatus, Studenckie Koło Naukowe Oceanografów, Koło Naukowe Chemików, Koło Naukowe Biznesu Chemicznego, Naukowe koło Gospodarki Przestrzennej, Koło Naukowe Fizyków, Naukowe Koło Logistyki, Koło Naukowe Deep Dive, Koło Naukowe Psychologii Organizacji i Zarządzania BREVI MNANU, Ogólnouczelniane Koło Naukowe Gier Cyfrowych i Analogowych „UGranie”, TV Neptun i Radio Mors.

na podst. tekstu Marcela Jakubowskiego.

fot. Marcel Jakubowski