AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Centrum Transferu Technologii UG wraz z Univentum Labsna targach PACTT SCIENCE BUSINESS INNOVATION EXPO 2022 – 18-19. maja 2022r.

W dniach 18-19 maja 2022 r. odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskich Targów Innowacji Polskich Uczelni i Instytutów Badawczych. Była to wyjątkowa okazja do zapoznania się w jednym miejscu z uczelnianą ofertą: know-how, technologiami, usługami ze wszystkich gałęzi przemysłu oraz zewnętrznymi możliwościami finansowania wdrożeń.

W programie znalazły się wystąpienia, wykłady i prezentacje wygłoszone m.in. przez: Piotra Voelkela Założyciela Grupy Kapitałowej VOX oraz Uniwersytetu SWPS – HUMAN TOUCH & HIGH TECH – CO TO OZNACZA W PRAKTYCE, Piotra Krasińskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, MEiN; “JAK REALIZOWAĆ DOKTORATY WDROŻENIOWE W FIRMIE”? ; Dorotę Toczyską – Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Strategicznego NCBR  “PRZYSZŁOŚĆ DZIEJE SIĘ U NAS – NCBR” ; Katarzynę Kaczkowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju “FENG – JAK FINANSOWAĆ PROJEKTY?, Ministerstwo Funduszy I Polityki Regionalnej”; WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Piotra Zakrzewskiego – Wiceprezesa UPRP oraz Joannę Kupka – Zastępcę Dyrektora Departamentu Innowacyjności i Komunikacji,UPRP. Zaprezentowano także 12 PROJEKTÓW NA RZECZ SPOŁECZNYCH INNOWACJI, start-upy, spin-offy oraz innowacyjne przedsięwzięcia dla funduszy Venture Capital – C-CUBE P.S.A., Grydsen sp. z o.o., ADJ Nanotechnology sp. z o.o., Brainiverse sp. z o.o., HETBOT sp. z o.o., projekt FIDO. Kolejna edycja zaplanowana jest na 2023 rok.

Zespół Centrum Transferu Technologii.

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png