AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla 5 zespołów badawczych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/ologowanie.png

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla 5 zespołów badawczych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POIR 2014-2020) z inicjatywy Konsorcjum w składzie:

  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Lider)
  • Uniwersytet Gdański (partner)
  • Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.

w dn. 21 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego, którego zadaniem jest zatwierdzanie decyzji dotyczących dofinansowania prac przedwdrożeniowych.

Podczas posiedzenia, poddano ocenie wnioski o  dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, złożone w ogłoszonym przez CTT UG naborze.

Komitet w składzie:

  • Krzysztof Chlebus – Przewodniczący Komitetu, reprezentant Konsorcjum
  • Katarzyna Michalak -Magda – Członek Komitetu, reprezentant środowiska biznesowego
  • Maciej Stopa – Członek Komitetu, reprezentant środowiska biznesowego

przeanalizował i zatwierdził decyzje, dotyczące zgłoszonych wniosków, w rezultacie czego przyznano dofinansowanie dla 5 zespołów prowadzących następujące badania przedwdrożeniowe na Uniwersytecie Gdańskim:

1/ Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV – ocena skuteczności działania szczepionki in vivo metodą pasywnej immunizacji chimerycznych mysz

Kierownik Projektu: dr Katarzyna Grzyb

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

2/ Optymalizacja składu oraz badanie aktywności w warunkach in vivo formulacji do leczenia bakteryjnych infekcji ran opartej na synergistycznym połączeniu srebra i naftochinonów

Kierownik Projektu: dr Marta Krychowiak -Maśnicka

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

3/ 5-jodo-4-tio-2’-deoksyurydyna jako radiosensybilizator w radioterapii nowotworów piersi i prostaty. Badania modelu ksenograftów z wykorzystaniem błony kosmówkowo-omoczniowej kurzych zarodków (CAM) oraz myszy

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Janusz Rak

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

4/ Innowacyjne materiały funkcjonalne do separacji CO2

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Adrianna Zaleska -Medynska

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł /warunek – pozytywna realizacja pierwszego etapu prac/

5/Wykrywanie bakterii pektynolitycznych z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp.carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz z rodzaju Dickeya spp. w materiale roślinnym metodą Mulitipleks PCR – integracja z systemem ISO 14001:2015

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Laureatom serdecznie gratulujemy

Zespół CTT UG