AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla zespołu dr inż. Aleksandry Królickiej, prof. UG, w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla  zespołu dr inż. Aleksandry Królickiej, prof. UG, w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POIR 2014-2020) z inicjatywy Konsorcjum w składzie:

  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Lider)
  • Uniwersytet Gdański (partner)
  • Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.

W dniach 25 października i 6 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego, którego zadaniem jest zatwierdzanie decyzji dotyczących dofinansowania prac przedwdrożeniowych. Podczas posiedzenia, poddano ocenie wnioski o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, złożone w ogłoszonym przez CTT UG naborze. Komitet przyznał dofinansowanie dla zespołu prowadzącego  badania na Uniwersytecie Gdańskim  pod kierunkiem dr inż. Aleksandra Królicka, prof UG:

“Optymalizacja pozyskiwania metabolitów wtórnych o znaczeniu farmakologicznym z tkanek rosiczki w warunkach kultur in vitro: zwiększanie wydajności i skali procesu oraz ewaluacja aktywności przeciwbakteryjnej uzyskanych preparatów w warunkach in vivo.”

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png