AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POIR 2014-2020), z inicjatywy Konsorcjum z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym jako Liderem oraz uczestnikami – Uniwersytetem Gdańskim i Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o., dnia 22 lutego 2022 r. Komitet Inwestycyjny, zatwierdził decyzję dotyczącą dofinansowania następujących prac przedwdrożeniowych:

1. Rekombinowane cząstki wirusopodobne wirusa kleszczowego zapalenia mózgu oraz ich zastosowanie jako antygenu szczepionkowego do zapobiegania zakażeniom wirusem kleszczowego zapalenia mózgu.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk. Członkowie Zespołu: dr hab. Ewelina Król, prof. UG, prof. UG, mgr Marta Zimna, mgr Gabriela Brzuska.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Zakład Szczepionek Rekombinowanych

2. Przygotowanie procesu komercjalizacji urządzenia do kwantowego generowania liczb losowych. 

Kierownik projektu – dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Katedra, Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych

3.Opracowanie wydajnej metody oczyszczania rekombinowanych cząstek wirusopodobnych wirusa kleszczowego zapalenia mózgu stanowiących potencjalny antygen szczepionkowy do zapobiegania zakażeniom wirusem kleszczowego zapalenia mózgu.

Kierownik projektu – dr hab. Ewelina Król, prof. UG. Członkowie Zespołu: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk, mgr Marta Zimna, mgr Gabriela Brzuska;

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Zakład Szczepionek Rekombinowanych

4. Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp.: Rozszerzenie zakresu akredytacji laboratorium badawczo-wdrożeniowego MWB UG o analizy mikrobiologiczne wody zgodne z ISO 6222:2004, 7899-2:2000 oraz 9308-1:2014.

Kierownik projektu – dr inż. Wojciech Śledź. Członkowie Zespołu: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, dr Agata Motyka-Pomagruk, dr Natalia Kaczyńska, mgr Weronika Babińska;
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Zakład Ochrony Roślin i Biotechnologii Roślin.

Laureatom serdecznie gratulujemy.
Zespół CTT

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png