AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Europejski patent dla naukowców z Wydziału Chemii UG

Decyzja o przyznaniu europejskiego patentu dla naukowców z Wydziału Chemii UG

European Patent Office – EPO – podjęło decyzję o przyznaniu zespołowi naukowców z Wydziału Chemii UG europejskiego patentu na wynalazek –  materiał o właściwościach fotokatalitycznych na bazie nanorurek TiO2, do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych i nieorganicznych, pyłów oraz mikroorganizmów .

Materiał ten może być zaimplementowany w urządzeniach przystosowanych do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich np. wieżach fotokatalitycznych, które pozwolą na jednoczesne usuwanie lotnych związków organicznych i nieorganicznych – takich jak NOx oraz SO2, pyłów oraz mikroorganizmów, a tym samym na polepszenie jakości powietrza. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie również w urządzeniach przenośnych bądź stacjonarnych, przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń chemicznych takich jak NH3, SO2, NOx oraz mikrobiologicznych takich jak: bakterie, grzyby, spory grzybów, wirusy, w pomieszczeniach zamkniętych lub w kabinach pojazdów.

Twórcami wynalazku są profesor dr hab. inż. Adriana Zaleska – Medynska – kierująca projektem, z którą współpracowali: dr inż. Marek Kobylański, mgr Patrycja Parnicka, dr inż. Anna Malankowska, dr inż. Paweł Mazierski, dr inż. Joanna Nadolna oraz dr inż. Beata Bajorowicz.

Produkty, wytworzone na bazie tej technologii, mogą być wykorzystane np. w branży wentylacyjnej, oświetleniowej czy motoryzacyjnej.

Twórcom serdecznie gratulujemy

Zespół CTT UG