AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Europejski patent dla wynalazku naukowców z Wydziału Biologii UG

Europejski patent dla wynalazku naukowców z Wydziału Biologii UG

 

Europejski Urząd Patentowy przyznał w pierwszej połowie tego roku patent dla wynalazku pt: „Looped UVEx type probes, primers and a way of tick-transmitted pathogens’ detection and use thereof in optimized PCR reaction in order to identify an amplified genetic material”. Twórcami wynalazku są Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn i dr Bożena Nejman-Faleńczyk z Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Sylwia Bloch  z Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Gdańsku.

Przedmiotem wynalazku jest sonda typu Looped UVEx Probe oraz jej zastosowanie wraz z parą odpowiednio dobranych starterów w zoptymalizowanej reakcji PCR z Taq polimerazą DNA typu „Hot Start”. Innowacyjność opisanej w patencie metody umożliwia wykonanie szybkiej detekcji powstałego w reakcji PCR (metoda powielania łańcuchów DNA) produktu.

Prace przed wdrożeniowe, dotyczące wynalazku pn. Sondy typu Looped UVEx Probe – sposób wykrywania patogenów przenoszonych przez kleszcze, startery oraz ich zastosowanie w zoptymalizowanej reakcji PCR w celu wykrywania zamplifikowanego materiału genetycznego zostały objęte dofinansowaniem z projektu Inkubator Innowacyjności +. Dzięki uzyskanemu wsparciu udało się m.in. we współpracy z Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy zrealizować usługę zebrania i przekazania 100 próbek krwi i 20 próbek płynu mózgowo-rdzeniowego pochodzących od pacjentów ze zdiagnozowaną i potwierdzoną serologicznie boreliozą skórną, stawową i neuroboreliozą. W efekcie realizacji prac przed wdrożeniowych podniósł się poziom gotowości technologicznej wynalazku.

Innowacyjna metoda opracowana przez Prof. Grzegorza Węgrzyna i de Bożenę Nejman – Faleńczyk ma przewagę nad innymi tego rodzaju rozwiązaniami dostępnymi na rynku, dzięki:

  • wysokiej czułości i specyficzności metody,
  • możliwości prowadzenia równolegle trzech sposobów detekcji,
  • wykorzystaniu światła UV,
  • skróceniu czasu niezbędnego do wykonania analizy (4 minuty w porównaniu do standardowej elektroforezy, która zajmuje godzinę),
  • obniżeniu kosztów badania (wyeliminowanie potrzeby zakupu zaawansowanego technicznie
    i drogiego sprzętu),
  • uniknięciu ryzyka zanieczyszczenia badanej próby po zakończeniu reakcji ( reakcja i detekcja odbywają się w jednej zamkniętej probówce).

Możliwość zastosowania nowej metody detekcji jest niezwykle istotna ze względu na fakt, iż na całym świecie z roku na rok rośnie zarówno liczba zachorowań na boreliozę jak i koszty, jakie ponoszone są w związku z diagnostyką i leczeniem tej choroby.

Wszystkim Naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

Zespół CTT Uniwersytetu Gdańskiego

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego

Bażyńskiego 1A (pok. 322), 80-309 Gdańsk

email: biuro@ctt.ug.edu.plwww.ctt.ug.edu.pl