Intellectual Property

& Innovation Week

Wydarzenie na UG, poświęcone ochronie własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań, przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracy nauki z biznesem.

Intellectual Property&Innovation Week to kilkanaście wykładów, warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych dla badaczy i wynalazców z UG, którzy chcą skutecznie wdrożyć efekty swoich prac na rynku.

Dołącz do nas! Możesz zarezerwować miejsce na wszystkich spotkaniach lub zapisać się na wybrane wydarzenia. Udział w Intellectual Property&Innovation Week jest bezpłatny.

Data

22-26 kwietnia 2024

Lokalizacja

Uniwersytet Gdański

Dla kogo

Dla naukowców, doktorantów
i studentów z UG

Program

Poniedziałek 22.04 – Biblioteka UG, aula                                            ul. Wita Stwosza 53, Gd

08:30 – 09:00

Powitalna kawa

09:00 – 09:10

Uniwersytet Gdański jako miejsce współpracy nauki i biznesu

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG
Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju UG

09:10 – 09:20

Droga do komercjalizacji w UG

Katarzyna Gronowska
Dyrektorka Centrum Transferu Technologii UG

09:20 – 09:50

Rola transferu technologii w środowisku akademickim

Krzysztof Maternicki

Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, członek Rady Koordynacyjnej PACTT, związany z ASTP

09:50 – 10:00

Proces patentowania w UG

Katarzyna Gronowska
Dyrektorka CTT UG,
Tomasz Chyrek
Zastępca dyr. CTT UG

10:00 – 11:00

Nawigacja w archipelagu zagadnień patentowych – praktyczne informacje dot. patentowalności, procedur, kosztów i dobrych praktyk
w tym zakresie

Elżbieta Biały, Maciej Czarnik, Katarzyna Paprzycka
Kancelaria rzeczników patentowych TRILOKA

11:00 – 11:30

Kawa z rzecznikiem patentowym – konsultacje indywidualne

Elżbieta Biały, Maciej Czarnik, Katarzyna Paprzycka
Kancelaria rzeczników patentowych TRILOKA

Wtorek 23.04 – Biblioteka UG, aula                                                  ul. Wita Stwosza 53, Gd

08:30 – 09:00

Powitalna kawa

09:00 – 09:30

Uniwersytecki spin-off – czy zarobię miliony?  Droga do gwiazd czy bieg przez przeszkody?

dr Andrzej Poszewiecki
Wiceprezes Zarządu Univentum Labs

09:30 – 10:00

Jakie oznaczenie wybrać dla produktu lub spółki? Uwagi praktyczne na styku prawa autorskiego, rejestracji znaku towarowego i prawa konkurencji

dr hab. Hanna Wolska oraz Olga Zinkiewicz-Będźmirowska 
Wydział Prawa i Administracji UG

10:00 – 10:40

Przygotowanie projektu dla inwestora

Aleksander Kłósek
Partner Zarządzający w funduszu inwestycyjnym YouNick Mint

10:40 – 11:10

Rola Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w tworzeniu ekosystemu innowacji w regionie

Jaśmina Zwierz 
Project Managerka, PSSE, Gdański Park Naukowo-Technologiczny

11:10 – 11:40

Strategia pozyskiwania inwestycji dla województwa pomorskiego i kierunki współpracy z regionalnym ekosystemem

Wojciech Tyborowski
Dyrektor Invest in Pomerania

Środa 24.04 – Biblioteka UG, I piętro                                               ul. Wita Stwosza 53, Gd

08:30 – 09:00

Powitalna kawa

09:00 – 09:10

Wprowadzenie – Uniwersytet Gdański – przestrzeń do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Rektor UG

09:10 – 09:40

Teoria własności intelektualnej w praktyce

dr Piotr Zakrzewski
Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP

09:40 – 11:00

Panel dyskusyjny: Czy warto patentować? O współpracy nauki z biznesem

Jakub Kaszuba, Prezes Zarządu Base Group
Klaudia Maciejewska, Product Managerka, Currenda Lab
dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju UG
prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło – wynalazczyni, współautorka polskich i europejskich patentów, UG
Magdalena Wójtowicz, Wiceprezeska Zarządu Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – Inkubator Starter
dr Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa UPRP

Prowadzący – dr Maciej Goniszewski
kierownik Radia MORS UG, dziennikarz ekonomiczny 

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 11:45

Jak zbudować efektywny biznes? 13 rad biznesowych na start

Ewa Ropela
Managerka Zespołu ds. Rozwoju Start-up’ów Inkubator Starter

11:45 – 12:45

EIT Health as an instrument supporting creation of an innovative ecosystem, ENG

Joanna Broy
EIT Health Ecosystem Lead for Poland,  Lifescience Innovation & Education Manager,  International Project Leader

13:00 – 14:30

WORKSHOP
How to prepare for a meeting with an investor (Welcome Centre, Library UG)

Number of places is limited

Daniel Kulig
Expert in international startup incubation and accelerator programs, mentor for over 200 domestic and international technology startups, startup founder, Axelum

14:45 – 16:15

WARSZTATY
Jak przygotować się do spotkania z inwestorem (Welcome Centre, Biblioteka UG)

Liczba miejsc ograniczona

Daniel Kulig
Ekspert w międzynarodowych programach inkubacji i akceleratorów startupów, mentor dla ponad 200 krajowych i międzynarodowych startupów technologicznych, start-up founder, Axelum

Czwartek 25.04 

Bud. Neofilologii, I piętro, ul. Wita Stwosza 51, Gd;  Organizator: Biuro Nauki UG

9:00 – 10:00 grupa 1

10:30 – 11:30 grupa 2

12:00 – 13:00 grupa 3

13:30 – 14:30 grupa 4

Escape Room – Open access 

Treści zagadek w Escape Room związane są z tematyką związaną z ruchem Otwartej Nauki oraz zasadami otwartego publikowania. Uczestnicy nie będą musieli wydostać się z pokoju, jak to jest zwykle praktykowane, a będą prowadzić poszukiwania hasła, które pozwoli na publikację artykułu naukowego

Agata Głombiowska
Aleksandra Leśniak
dr Dagmara Wójcik-Fudalewska

Biuro Nauki UG

Biblioteka UG, ul. Wita Stwosza 53, Gd; Organizator: Biuro Analiz i Ekspertyz UG

09:45 – 10:00

Powitanie

Czwarty dzień konferencji, tj. czwartek 25 kwietnia 2024 roku to dzień poświęcony w pełni PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Będzie to dzień pełen inspiracji, spotkań z fantastycznymi osobowościami.
Dowiecie się, jak z pomysłu zbudować znakomicie prosperujący biznes.
Porozmawiamy o cieniach i blaskach pracy w startupach i korporacjach, a także dowiecie się tego, czym jest Business Information Management i jak to jest opuścić korporację, by zacząć przygodę przedsiębiorcy.

Izabela Disterheft
Biuro Analiz i Ekspertyz UG

10:00 – 11:00

Od pomysłu do biznesu

Anna Gustowska & Natalia Krancewicz
Założycielki firmy
PEŁNA CHATA

11:10 – 12:00

START-UP’y i korporacje – blaski i cienie

Arkadiusz Gasperczyk
Dyrektor HR w WIPRO

 

12:10 – 13:00

Cyfryzacja i Business Information Management – czym są i dlaczego są ważne?

Aleksander Szerner
Prezes Stowarzyszenia BIM, Ekspert rynkowy ds. BIM, Digitalizacji, PROPTECH oraz Cyfrowych Rozwiązań Biznesowych

Piątek 26.04  Centrum Transferu Technologii UG, Wydział Chemii, budynek F, III piętro, pok. F303

10:00 – 13:00

liczba miejsc ograniczona

Jak skutecznie zabezpieczyć prawa do własności intelektualnej przy współpracy z firmą?
Indywidualne konsultacje prawne

Konsultacje 

Prelegenci

Prof. Piotr Stepnowski Rektor UG

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Czł. koresp. PAN. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego od 2020 roku, w 2024 roku wybrany na drugą kadencję.

Elżbieta Biały

ELŻBIETA BIAŁY

Rzecznik patentowy. Of counsel w kancelarii patentowej TRILOKA. Konsultantka Ośrodka Informacji Patentowej we Wrocławiu.

JOANNA BROY

Ekspert z dużym doświadczeniem w innowacjach w ochronie zdrowia, edukacji przedsiębiorczości, funduszach unijnych i transferze technologii.

chyrek

TOMASZ CHYREK

Zastępca dyrektora CTT UG, specjalizujący się w prawnych aspektach komercjalizacji oraz wsparcia spółki celowej UG i organizacji powołanych...

Maciej Czarnik

MACIEJ CZARNIK

Polski i europejski rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym. Współzałożyciel i partner zarządzający kancelarii...

Izabela Disterheft

Izabela Disterheft

Senior lider z prawie 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 3 lat współpracuje z UG.

Arkadiusz Gasperczyk

Lider pomorskiego ABSL, w Radzie Strategicznej, ekspert HR & IT w usługach biznesowych i ubezpieczeniach.

dr Maciej Goniszewski

DR MACIEJ GONISZEWSKI

Ekonomista, wykładowca, dr. n. społ. w dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw WZr UG i kierownik Radia UG.

KATARZYNA GRONOWSKA

Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Anna Gustowska Natalia Krancewicz

Anna Gustowska
Natalia Krancewicz

Anka: Graficzka z ASP, 15 lat w branży, pasjonatka kolorów. Natalia: Natalia: Absolwentka AMW, AM i UG, ekspert budowlany, mistrz logistyki

jakub kaszuba

JAKUB KASZUBA

Prezes Zarządu Base Group. Wcześniej pełnił funkcję m.in. Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

ALEKSANDER KŁÓSEK

Partner zarządzający w funduszu YouNick Mint; aktywny w obszarze identyfikacji, strukturyzacji i nadzoru (aż po exit) nad spółkami na wczesnych...

kulig

DANIEL KULIG

Mentor wielu akceleratorów i ponad 200 krajowych oraz międzynarodowych startupów technologicznych, matchmaker, kreator...

KLAUDIA MACIEJEWSKA

KLAUDIA MACIEJEWSKA

Product Managerka, Kierowniczka Centrum Badawczo - Rozwojowego Currenda Lab. Prawniczka, stała mediatorka sądowa, inspektorka...

Krzysztof Maternicki

KRZYSZTOF MATERNICKI

RTTP. Od 2018 wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, członek Rady Koordynacyjnej PACTT, związany również z ASTP.

dr hab. Sylwia Mrozowska prof UG

DR HAB. SYLWIA MROZOWSKA

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, menedżer projektów badawczych...

Katarzyna Paprzycka

KATARZYNA PAPRZYCKA

Rzecznik patentowy, specjalizuje się w branży life science. Partner zarządzający w kancelarii patentowej TRILOKA.

DR ANDRZEJ POSZEWIECKI

Wiceprezes zarządu Univentum Labs spółki celowej UG. Pracownik Wydziału Ekonomicznego, ekspert Komisji Europejskiej, NCBiR, PARP, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju.

Sylwia Rodziewicz Motowidło

PROF. DR HAB. SYLWIA RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO

Kierownik Katedry Chemii Biomedycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego...

EWA ROPELA

EWA ROPELA

Przewodzi Zespołowi ds. Rozwoju Startupów w Inkubatorze Starter. Z zamiłowania projektantka usług i biznesu, z doświadczenia project manager i lider zespołu.

Aleksander Szerner

Specjalista BIM, digitalizacji, PROPTECH, IT. Doświadczenie w budowie A1, A2, A4, automatyce lotniczej, laserowym obrazowaniu.

Wojciech Tyborowski

WOJCIECH TYBOROWSKI

Dyrektor Invest in Pomerania od 2017 roku, wcześniej jako Project Manager pozyskiwał inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Hanna Wolska

DR HAB. HANNA WOLSKA

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na WPiA UG. Koordynator Laboratorium Praktyki Prawa przy Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Prawem UG.

Magdalena Wójtowicz

MAGDALENA WÓJTOWICZ

Wiceprezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Zarządza zespołem i projektami z obszarów edukacji przedsiębiorczości i wsparcia startupów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter.

Piotr Zakrzewski dr

DR PIOTR ZAKRZEWSKI

Doktor nauk społecznych. Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, wcześniej zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP.

OLGA ZINKIEWICZ- BĘDŹMIROWSKA

OLGA
ZINKIEWICZ- BĘDŹMIROWSKA

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji, w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Jaśmina Zwierz

JAŚMINA ZWIERZ

Od 2017 r. przewodnicząca Komisji Eksperckiej oceniającej przedsiębiorstwa w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Formularz
rejestracyjny

Organizator

ctt-ug-logo

Patronat

urpp-logo dark
pactt d

Rejestracja na wydarzenie, Intellectual Property and Innovation Week, 22-24.04.2024 r.

Proszę o podanie imienia i nazwiska, nazwy wydziału oraz adresu e-mail, ze względu na prace organizacyjne wydarzenia Inellectual Property and Innovation Week. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Bibliotece Głównej UG, Neofilologii, CTT UG, w dniach 22-24.04.2024

Rejestracja na warsztaty,, Jak przygotować się do spotkania z inwestorem”, 24.04.2024 r.

Proszę o podanie imienia i nazwiska, nazwy wydziału oraz adresu e-mail, ze względu na prace organizacyjne związane z warsztatem „Jak przygotować się do spotkania z inwestorem”. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Welcome Center

Wydarzenia Towarzyszące 25.04.2024

Biuro Nauki UG

Opis wydarzenia:
Jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji będzie interaktywna grupowa zabawa edukacyjna Escape Room – Open Access.

Chętnych uczestników zapraszamy 25 kwietnia 2024 (czwartek) w godzinach: 9:00, 10:30, 12:00 i 13:30. Gra rozpocznie się w strefie bookcrossingu zlokalizowanej na 3 piętrze Budynku Neofilologii UG. Czas gry wynosi 60 minut.

Biuro Analiz i Ekspertyz UG

Opis wydarzenia:
09:45 – POWITANIE 
Izabela Disterheft, Biuro Analiz i Ekspertyz UG

10:00 – 11:00 – OD POMYSŁU DO BIZNESU
Anna Gustowska & Natalia Krancewicz, założycielki firmy PEŁNA CHATA

11:10 – 12:00 – STARTUPY I KORPORACJE – BLASKI I CIENIE
Arkadiusz Gasperczyk, dyrektor HR w WIPRO

12:10 – 13:00 – CYFRYZACJA I BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT – CZYM SĄ I DLACZEGO SĄ WAŻNE?
Aleksander Szerner,
Prezes Stowarzyszenia Business Information Management, Ekspert rynkowy ds. BIM, Digitalizacji, PROPTECH oraz Cyfrowych Rozwiązań Biznesowych

Rejestracja na konsultacje 26.04.2024 r.

Poszukujesz inwestora, chcesz zacząć współpracę z firmą i masz pytania jak zadbać o ochronę praw ną swojego wynalazku, lub know-how, przyjdż na konsultacje.

Prof. Piotr Stepnowski Rektor UG

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Czł. koresp. PAN. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego od 2020 roku, w 2024 roku wybrany na drugą kadencję. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG a w latach 2012-2016 funkcję dziekana Wydziału Chemii UG. Od 2015 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a od 2016 roku jest wiceprezydentem Division Green Chemistry EuCheMS. Był przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań (Joint Programming Research) Unii Europejskiej (2010–2012). W latach 2007–2010 był przewodniczącym Wydziału III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1997 roku), Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (od 1996 roku), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2006 roku), Instytutu Kaszubskiego (od 2017 roku) oraz Society of Environmental Toxicology and Chemistry SETAC (od 2018 roku). Przez cały okres kariery naukowej aktywnie zabiega o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO).

Elżbieta Biały

ELŻBIETA BIAŁY

Rzecznik patentowy. Of counsel w kancelarii patentowej TRILOKA. Konsultantka Ośrodka Informacji Patentowej we Wrocławiu. Specjalizuje się m.in. w prawie autorskim i IT, umowach w obrocie własności intelektualnej, ochronie rozwiązań z mechaniki, badaniach patentowych.

JOANNA BROY

Ekspert z dużym doświadczeniem w innowacjach w ochronie zdrowia, edukacji przedsiębiorczości, funduszach unijnych i transferze technologii. W EIT Health, zajmującej się innowacyjną medycyną i opieką zdrowotną w Europie, odpowiada za wdrażanie strategii edukacyjnych 4.0.

chyrek

TOMASZ CHYREK

Zastępca dyrektora CTT UG, specjalizujący się w prawnych aspektach komercjalizacji oraz wsparcia spółki celowej UG i organizacji powołanych z jej udziałem. Radca prawny, od 2012 roku związany zawodowo z ochroną interesów polskich przedsiębiorców i wynalazców.

Maciej Czarnik

MACIEJ CZARNIK

Polski i europejski rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym. Współzałożyciel i partner zarządzający kancelarii patentowej TRILOKA. W latach 2010-2018 zastępca dyrektora Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Izabela Disterheft

Izabela Disterheft

Senior lider z prawie 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 3 lat współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim, a od 2 lat prowadzi biuro regionalne Colliers. Wcześniej zarządzała Gdańskim Parkiem Naukowo – Technologicznym, czy największym polskim klastrem ICT. Była liderką zespołu odpowiedzialnego za obsługę inwestorów w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego – spółki Miasta Gdańska

Arkadiusz Gasperczyk

Jest pomorskim liderem ABSL – Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, jednocześnie członkiem Rady Strategicznej ABSL. Jest doświadczonym liderem łączącym wiedzę HR & IT z branży ubezpieczeniowej, nowoczesnych usług biznesowych i IT. Obecnie pełni rolę Dyrektora HR w Wipro, odpowiedzialnego za procesy fuzji i przejęć (M&A) i outsourcingowe, wcześniej zajmował m.in. stanowisko Dyrektora HR dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Country Heada dla Polski w Wipro. Doświadczony w różnych obszarach HR, wspierał zarządy i odpowiadał za zespoły HR w międzynarodowych firmach (w tym w sektorach IT i BPO/SSC), zarówno w globalnych korporacjach (ING, Wipro), jak i w start-upach (Lingaro, RTB House). Mówca na konferencjach HR, wykładowca na studiach podyplomowych, uczestnik projektów społecznych i edukacyjnych, w przeszłości instruktor harcerski. Mieszkaniec Gdańska od 2017 roku.  

DR Maciej Goniszewski

DR MACIEJ GONISZEWSKI

Ekonomista, wykładowca, dr. n. społ. w dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw WZR UG i kierownik Radia UG. Dziennikarz ekonomiczny z 26-letnim doświadczeniem, były redaktor naczelny Gazety Bankowej i serwisu internetowego wGospodarce.pl.

KATARZYNA GRONOWSKA

Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Od 2014 roku w swojej pracy zawodowej zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych oraz transferem technologii z uczelni do gospodarki.

Anna Gustowska Natalia Krancewicz

Anna Gustowska & Natalia Krancewicz

Anka -  Absolwentka gdańskiego Wydziału Grafiki na ASP z 15 letnim doświadczeniem w branży, co sprawia, że podpowie jak za pomocą kolorów, faktur gustownie zaszaleć we wnętrzu. Jej pasją są oświetlenie i tapety, a zawodową miłością kolor RAL 7047– nie zawaha się go użyć jak tylko zajdzie taka potrzeba. Natalia -  Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Morskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego :) Żaden ze zdobytych dyplomów nie pokrywa się z obecnie wykonywanym zawodem. Kobieta o niespożytej energii, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, wesprze radą na każdym etapie budowy czy pomoże w wyborze wyposażenia wnętrz. Jest boginią logistyki, która dba, aby wszystko znalazło się w odpowiednim miejscu i czasie, co jak wiadomo w tej branży jest warte więcej niż złoto.   Wspólnie od 2016 roku prowadzą firmę pod nazwą Pełna Chata.

jakub kaszuba

JAKUB KASZUBA

Prezes Zarządu Base Group. Wcześniej pełnił funkcję m.in. Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. Karierę zawodową rozpoczynał w Polsce w sektorze bankowości inwestycyjnej, by następnie pracować za granicą w funduszach hedgingowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Aarhus School of Business w Danii, Politechniki Poznańskiej oraz CFA Institute. Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza. Przewodniczący Think Tank „Metropolia”.

ALEKSANDER KŁÓSEK

ALEKSANDER KŁÓSEK

Partner zarządzający w funduszu YouNick Mint; aktywny w obszarze identyfikacji, strukturyzacji i nadzoru (aż po exit) nad spółkami na wczesnych fazach rozwoju, w szczególności w sektorze technologii medycznych i przemysłu 4.0. Ma ponad 15 lat doświadczenia menadżerskiego.

kulig

DANIEL KULIG

Mentor wielu akceleratorów i ponad 200 krajowych oraz międzynarodowych startupów technologicznych, matchmaker, kreator ekosystemów i promotor idei Venture Capital. Start-up founder, ekspert od pitchingu, open-minder i wizjoner innowacji, ekspert ds. otwartych innowacji.

KLAUDIA MACIEJEWSKA

KLAUDIA MACIEJEWSKA

Product Managerka, Kierowniczka Centrum Badawczo - Rozwojowego Currenda Lab. Prawniczka, stała mediatorka sądowa, inspektorka ochrony danych osobowych, doktorantka w Szkole Doktorskiej USz. Pomysłodawczyni projektu monitorowania zmian aktów prawnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Krzysztof Maternicki

MGR INŻ. KRZYSZTOF MATERNICKI

RTTP. Od 2018 wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, członek Rady Koordynacyjnej PACTT, związany również z ASTP. Pomysłodawca serii projektów Inkubator Innowacyjności, realizowanych w trzech uczelniach w kraju.

dr hab. Sylwia Mrozowska prof UG

DR HAB. SYLWIA MROZOWSKA

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG. Dr n. hum. w zakresie nauki o polityce, dr hab. n. społ. w zakresie nauki o polityce, specjalność: polityka energetyczna, prof. UG. Menedżerka, koordynatorka i wykonawczyni projektów naukowych i prac rozwojowych w obszarze Nauka-Społeczeństwo-Technologia.

Katarzyna Paprzycka

KATARZYNA PAPRZYCKA

Rzecznik patentowy, specjalizuje się w branży life science. Partner zarządzający w kancelarii patentowej TRILOKA. Konsultantka Ośrodka Informacji Patentowej we Wrocławiu. Od roku 2021 pełni funkcję Dziekana Okręgu Dolnośląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

DR ANDRZEJ POSZEWIECKI

Wiceprezes zarządu Univentum Labs spółki celowej UG. Pracownik Wydziału Ekonomicznego, ekspert Komisji Europejskiej, NCBiR, PARP, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju. Członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Sylwia Rodziewicz Motowidło

PROF. DR HAB. SYLWIA RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO

Kierownik Katedry Chemii Biomedycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka 115 oryginalnych prac naukowych, współautorka 5 patentów oraz 12 zgłoszeń patentowych krajowych i europejskich, dotyczących innowacyjnych rozwiązań z zakresu biomedycyny i farmacji.

EWA ROPELA

EWA ROPELA

Przewodzi Zespołowi ds. Rozwoju Startupów w Inkubatorze Starter. Z zamiłowania projektantka usług i biznesu, z doświadczenia project manager i lider zespołu. Ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe we wspieraniu startupów na wczesnym etapie rozwoju.

Aleksander Szerner

Ekspert rynkowy ds. BIM, Digitalizacji, PROPTECH oraz Cyfrowych Rozwiązań Biznesowych. Uczestniczył w realizacji budowy autostrad A1, A2, A4 oraz wdrożenia automatyki lotniczej, laserowego obrazowania danych, aplikacji biznesowych oraz rozwiązań z zakresu IT. W firmie Skanska pełnił funkcje Menadżera BIM oraz Menadżera Digitalizacji. Współtwórca strategii BIM, strategii digitalizacji firmy i wykorzystania technologii tworzących erę przemysłu 4.0. Autor i wykładowca publikacji technicznych o metodyce BIM. Autor studiów podyplomowych „Cyfrowe Zarządzanie Energią” na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2018 roku Prezes Stowarzyszenia BIM oraz konsultant ds. przeprowadzenia cyfrowej transformacji firmy w obszarze zmian procesowych i technologicznych a także wprowadzając standaryzacje metodyki BIM u klienta publicznego i prywatnego. Od 2022 roku członek grupy roboczej ds. BIM przy Ministrze Rozwoju i Technologii.

Wojciech Tyborowski

WOJCIECH TYBOROWSKI

Dyrektor Invest in Pomerania od 2017 roku, wcześniej jako Project Manager pozyskiwał inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Pracował w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) i Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Hanna Wolska

DR HAB. HANNA WOLSKA

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na WPiA UG. Koordynator Laboratorium Praktyki Prawa przy Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Prawem UG. Członek Rady Naukowej NCBJ. Kierownik międzynarodowych projektów naukowych finansowanych przez NCN, PNFN, NAWA.

Magdalena Wójtowicz

MAGDALENA WÓJTOWICZ

Wiceprezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Zarządza zespołem i projektami z obszarów edukacji przedsiębiorczości i wsparcia startupów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter. Menedżerka z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze nowych technologii.

Piotr Zakrzewski dr

DR PIOTR ZAKRZEWSKI

Doktor nauk społecznych. Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, wcześniej zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP. Autor szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji.

OLGA ZINKIEWICZ- BĘDŹMIROWSKA

OLGA ZINKIEWICZ- BĘDŹMIROWSKA

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji, w Katedrze Postępowania Cywilnego, radca prawny, partner w Brief&Case. Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski i Partnerzy. Zajmuje się kompleksową obsługą spółek z branży technologicznej.

Jaśmina Zwierz

JAŚMINA ZWIERZ

Od 2017 r. przewodnicząca Komisji Eksperckiej oceniającej przedsiębiorstwa w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Uczestniczy w mentoringu i ocenie start-upów m.in. w polskiej edycji konkursu European Satellite Navigation Competition (ESNC) oraz Hej Startup.