AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Katedra Chemii oraz CTT zaprasza na warsztaty – Noc Innowacji 2021

W Katedrze Technologii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego dnia 9 października 2021 r. w godz. 16:00-18:00 odbędą się warsztaty chemiczne w ramach Nocy Innowacji. W Katedrze Technologii Środowiska działają trzy grupy badawcze – Grupa Fotokatalizy (kierownik: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska), Grupa Procesów Katalitycznych (kierownik: dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG) oraz Grupa Analityki i Nanodiagnostyki Biochemicznej (kierownik: prof. dr hab. Adam Lesner). Uczestnicy Nocy Innowacyjności będą mogli zapoznać się z działaniem profesjonalnych sprzętów, które naukowcy – chemicy wykorzystują na co dzień. Zostaną przeprowadzone krótkie warsztaty związane ze spektroskopią (UV-Vis oraz w podczerwieni), podczas których uczestnicy będą mogli sami zbadać wybrane przez siebie substancje chemiczne.

Dodatkowo podczas Nocy Innowacji uczestnicy będą mogli zapoznać się i zbadać właściwości fotokatalityczne ditlenku tytanu w modelowej reakcji fotodegradacji barwników tekstylnych.
Wszelkie nowe materiały, które zostają zsyntezowane musza zostać odpowiednio scharakteryzowane pod kątem właściwości fizykochemicznych oraz morfologicznych. Do tego celu służy szereg technik i metod w połączeniu z nowoczesnym sprzętem. Spektrofotometria w podczerwieni z transformacją fourierowską (FTIR) jest bardzo dobrą techniką do badania powierzchni różnorodnych materiałów zarówno cienkowarstwowych i ultracienkowarstwowych. Ogromną zaletą tej techniki jest bardzo duża czułość oraz rozdzielczość. Inna techniką do badania substancji służy spektroskopia UV-Vis, która jest stosowana w analizie jakościowej oraz ilościowej.

Uczestnicy warsztatów zostaną zaznajomieni ze specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym oraz z innowacyjnymi badaniami prowadzonymi w Katedrze Technologii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. W tej katedrze powstają nowe reaktory, prototypy i inne nowe urządzenia dzięki możliwości druku 3D. Prowadzone są badania: nad kropkami kwantowymi i ich wykorzystaniem do diagnostyki chemicznej, nad nowymi półprzewodnikami w technologiach oczyszczania powietrza i wody oraz stosowanych do generowania wodoru.

Na wydarzenie obowiązuje rejestracja poprzez link: https://forms.gle/CLyRVjW71b2F6MJ29

Serdecznie zapraszamy!

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png