AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Kolejne dwa patenty na Wydziale Chemii!

Kolejne dwa patenty na Wydziale Chemii!

Miło nam poinformować, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Uniwersytetowi Gdańskiemu kolejne dwa patenty na wynalazki: PL235255 pt. „Nowe analogi 9,10-antrachinonu zawierające piperazyny podstawione różnymi grupami funkcyjnymi oraz sposób ich otrzymywania” oraz PL235483 pt. „Wielocząsteczkowe układy molekularne zawierające pierścienie 9,10-antrachinonu”. Twórcami wynalazków są prof. dr hab. inż. Tadeusz Piotr Ossowski i dr Paweł Niedziałkowski z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiotem wynalazków są nowe substancje aktywne oparte na pochodnych antrachinonu oraz sposób ich otrzymywania oraz układy molekularne zawierające w budowie pierścienie antrachinonu. Nowe, otrzymywane nie stosowanymi do tej pory metodami związki posiadają właściwości cytostatyczne, hamujące podział komórek nowotworowych. Cechą charakterystyczna nowych związków chemicznych jest także zmniejszona kardiotoksyczność, która pozwala na ich zastosowanie w niższych dawkach terapeutycznych przy jednoczesnej zwiększonej cytotoksyczności względem komórek nowotworowych i wolniejszym generowaniem oporności. Nowe metody wytworzenia pochodnych antrachinonu umożliwiają ich szybsze i bardziej wydajne wytwarzanie. Oba wynalazki mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów.

Twórcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

Zespół CTT Uniwersytetu Gdańskiego

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego