AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Największy na świecie ekosystem Quantum Cybersecurity startuje na UG

Największy na świecie ekosystem Quantum Cybersecurity startuje na Uniwersytecie Gdańskim. Umowa o współpracy pomiędzy UG i Fundacją Quantum Cybersecurity HUB Europe 

Dzięki współpracy Centrum Transferu Technologii UG z Fundacją QCHE realne staje się połączenie biznesu z dziedziną nowych technologii kwantowych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wspólne prowadzenie prac badawczych, naukowych i rozwojowych w obszarze rozwoju technologii kwantowych, w tym również w zakresie cyberbezpieczeństwa standardowego i kwantowego, zmierzających następnie do komercjalizacji wyników badań oraz ich wdrażania do gospodarki. Wspólne pozyskiwanie środków i funduszy, ochrona własności intelektualnej oraz promocja, to niektóre elementy podpisanej dzisiaj umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, a Quantum Cybersecurity Hub Europe.

31 stycznia 2022 Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Krzysztof Bielawski oraz dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG z International Centre for Theory of Quantum Technologies (ICTQT) UG, przy udziale Dyrektor Centrum Transferu Technologii UG Katarzyny Gronowskiej, podpisali z Fundacją Quantum Cybersecurity Hub Europe – reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Sebastiana Zimnola, umowę, dzięki której możliwa będzie realizacja wspólnych działań pomiędzy obiema instytucjami. Dr hab. Marcin Pawłowski będzie pełnił także w Fundacji rolę mentora naukowego w ramach Rady Dyrektorów.

Współpraca zakłada m.in. wspólne pozyskiwanie środków i funduszy oraz prowadzenie projektów, prac badawczych, naukowych i rozwojowych w obszarze rozwoju technologii kwantowych, w zakresie cyberbezpieczeństwa standardowego i kwantowego. Kolejnym obszarem współpracy są działania w zakresie ochrony własności intelektualnej, co zwiększa sznsę na skuteczne poszukiwanie podmiotów gospodarczych, partnerów biznesowych zainteresowanych komercjalizacją i wdrażaniem wyników badań naukowych związanych z technologią kwantową, w tym zwłaszcza cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowo przewiduje się wspólne organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i innych wydarzeń związanych z promocją badań nad cyberbezpieczeństwem standardowym i kwantowym, a także działań ukierunkowanych na podnoszenie świadomości przemysłu w tymże zakresie. Powstanie platforma edukacyjna, która zostanie udostępniona podmiotom gospodarczym, organizacjom, uniwersytetom, szkołom i osobom prywatnym. Tym samym w Gdańsku powstaje największy na świecie Ekosystem w zakresie Quantum Cybersecurity.

Prace badawcze nad rozwojem technologii kwantowych ze szczególnym uwzględnieniem podstaw fizyki kwantowej, komunikacji kwantowej, nowych technik obliczeniowych oraz kwantowego cyberbezpieczeństwa, są prowadzone w oparciu  o finansowanie pozyskane od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu „International Centre for Theory of Quantum Technologies”, realizowanego w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, współfinansowanego przez Unię Europejską z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

 

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png