AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Naukowcy z Wydziału Chemii opatentowali innowacyjną metodę diagnozowania nowotworów nabłonka pęcherza moczowego

Naukowcy z Wydziału Chemii opatentowali innowacyjną metodę diagnozowania nowotworów nabłonka pęcherza moczowego  

Urząd Patentowy Rwydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek pt. Związki chemiczne mające zastosowanie jako markery diagnostyczne stanu zapalnego i nowotworów, sposób ich otrzymywania, marker diagnostyczny i metoda diagnozowania procesów zapalnych i nowotworów nabłonkowych, którego autorami są Pan prof. dr hab. Adam Lesner i Pani drNatalia Gruba z Wydziału Chemii UG. Patent został oznaczony nr P.236125 oraz opublikowany w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr 20/2020, sekcja P001- udzielone patenty lub prawa ochronne. 

Wynalazek został zgłoszony na podstawie wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji prac przedwdrożeniowych prowadzonych w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.  

W ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ podpisano umowę ze Spółką Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. obejmującą zebranie i przekazanie materiału badawczego w postaci 700 próbek moczu. Usługa badawcza została przeprowadzona bezpośrednio przez Oddział Urologiczny Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni i została w całości  sfinansowana z  projektu Inkubator Innowacyjności+. Na  podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium UG oraz zbioru danych przekazanych przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. została również wykonana analiza statystyczna skuteczności działania testu, która w całości została sfinansowana z projektu Inkubator Innowacyjności+. 

Przedmiotem patentu jest innowacyjna metoda diagnostyczna pozwalająca na trafną decyzję terapeutyczną przy wykorzystaniu niewielkiej próbki moczu. Jak wyjaśniają twórcy,  największymi zaletami testu jest bezinwazyjność badania, skuteczność diagnostyczna markera na poziomie około 90%, krótki czas oczekiwania (krócej niż 60 minut), wysoka skuteczność nawet w przypadku początkowej fazy choroby oraz możliwość wykonania testu przy wykorzystaniu niewielkiej próbki moczu (ok.1 ml).  

Metoda, została wyróżniona w VI edycji konkursu „EUREKA! DGP – ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI”.  

Należy również nadmienić, że wynalazek został także objęty ochroną EPO i w dn. 26.02.2020r. uzyskał patent europejski.  

Obecnie trwają poszukiwania partnera biznesowego do finalnego wdrożenia na rynek irozwinięcia technologii w kierunku postania zestawu diagnostycznego typu diagnostic kit, który mógłby służyćdo przeprowadzenia badania lub paskowego testu diagnostycznego, podobnego w mechanizmie działania np. do testów ciążowych lub też urządzenia typu fotometr/spektrometr, które pozwalałoby na odczytanie zabarwienia badanej próbki. 

 

Twórcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 

Zespół CTT UG