Działalność CTT

Centrum Transferu Technologii UG - czym się zajmujemy?

Świat nauki i świat biznesu są sobie niezbędne, a wspólnie mogą osiągać spektakularne cele! Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – jako jednostka ogólnouczelniana -stworzone zostało właśnie po to, by budować relacje między tymi dwoma środowiskami. Dzięki akademickim korzeniom oraz wieloletniemu doświadczeniu w komercjalizacji rozumiemy potrzeby i wyzwania zarówno naukowców, jak też przedsiębiorców czy przedstawicieli instytucji.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego nawiązują z nami współpracę, by sprawnie opatentować wynalazki lub wyniki badań i z sukcesem wprowadzić je na rynek. Możemy włączyć się do projektu nawet w fazie koncepcyjnej i pomóc zespołom odpowiednio ukierunkować działania, zwiększając szanse na ich późniejszą komercjalizację.

Zapewniamy wsparcie w każdym obszarze i na każdym etapie – od analizy, czy dany wynalazek ma potencjał komercyjny, poprzez opiekę rzecznika patentowego w procesie zgłoszenia, aż po wsparcie w urynkowieniu, w tym – pozyskaniu inwestora. Oferujemy pomoc z zakresu ochrony praw własności intelektualnej oraz wspieramy badaczy ubiegających się o finansowanie w ramach rządowych programów.

Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową realizację zleconych badań naukowych, dzięki którym mogą oni zwiększać wartość oraz prestiż swojej oferty i lepiej dopasowywać ją do potrzeb rynku. Za naszym pośrednictwem podmioty komercyjne nawiązują współpracę ze światowej klasy specjalistami z Uniwersytetu Gdańskiego i korzystają z możliwości uczelnianej bazy technologicznej – w tym nowocześnie wyposażonych laboratoriów. Do ważnych zadań CTT należy ponadto ocena potencjału badawczego uczelni dla przedsiębiorców oraz spotkania z przedstawicielami biznesu powiązane z promocją oferty technologicznej UG.

Przedstawicielom instytucji zapewniamy wsparcie merytoryczne w realizacji projektów i przedsięwzięć. Zapewniamy im pomoc w przeprowadzaniu niezbędnych analiz i badań. Umożliwiamy uzyskanie rzetelnych, wiarygodnych informacji oraz propozycje rozwiązań, opracowywane przez autorytety naukowe.

WIZJA

W Centrum Transferu Technologii UG wierzymy, że realna współpraca
środowiska naukowego i biznesowego może ulepszać świat,
usprawniać przemysł i podnosić jakość życia ludzi.

Jaką misję chce spełniać CTT UG?

Misją Centrum Transferu Technologii jest wspieranie twórców – tak by mogli rozwijać swoje koncepcje i chronić własność intelektualną – a także kształtowanie warunków dla efektywnej współpracy między przedsiębiorcami oraz instytucjami a światem nauki.

Realizujemy tę ideę prowadząc szeroko zakrojoną działalność: usługową, informacyjną, doradczą i szkoleniową dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywnie uczestniczymy w promocji osiągnięć zespołów naukowych, a także uczelni – jako ośrodka, w którym prowadzone są badania o wysokim potencjale komercyjnym.

Na transfer technologii patrzymy wieloaspektowo, dlatego wdrożyliśmy w CTT UG Normę Międzynarodową ISO 26000 (zawierającą wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko). Jako członek PACCT (Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii) współpracujemy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce, dzieląc się doświadczeniem i współtworząc standardy oraz dobre praktyki.

Zapraszamy do składania
ofert komercjalizacji!

0
wynalazków
0
znaki towarowe i wzory użytkowe
0
umów