Zapraszamy do składania ofert na nabycie praw Uniwersytetu Gdańskiego do technologii pn. „Sposób uzyskiwania rekombinantowej, biologicznie aktywnej butyrylocholinoesterazy końskiej i jej pochodnych oraz sposób uzyskiwania biologicznie aktywnych cholinoesteraz oraz ich pochodnych w mikroorganizmie

Wypełniony Formularz ofertowy na nabycie praw Uniwersytetu Gdańskiego do technologii, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@ctt.ug.edu.pl

Zaproszenie do składania ofert na nabycie licencji /nabycie praw do technologii

Formularz ofertowy

Oferta 022