AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Oficjalne otwarcie Fundacji Quantum Cybersecurity Hub Europe

Przygotowanie branży w obszarze standardowego i kwantowego cyberbezpieczeństwa to główny cel projektu przedstawionego 2 kwietnia  przez współpracującą z Centrum Transferu Technologii UG Fundację Quantum Cybersecurity Hub Europe.

Dzisiaj po raz pierwszy możemy powiedzieć, że nasz pomysł stał się rzeczywistością. Nie możemy doczekać się kolejnego etapu, czyli współpracy przy naszych projektach ze wspaniałymi firmami, aby szerzyć wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Kwant to przyszłość, a przyszłość zaczyna się dzisiaj – powiedział na uroczystym otwarciu Sebastian Zimnol, prezes fundacji QCHE.

Nowo powstałe przedsiębiorstwo wpisuje się w działania Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu technologii kwantowych. Pierwszą inicjatywą uniwersytecką było powołanie w 2018 r. Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT). Następnie, na początku 2022 r., podpisano umowę o współpracy Centrum Transferu Technologii UG z Quantum Cybersecurity Hub Europe, która dotyczy m.in. wspólnych prac badawczych i wdrożeniowych. W marcu 2022 r. kolejnym działaniem obejmującym zagadnienia z obszaru technologii kwantowych jest utworzenie spółki spin off. Wszystko to składa się na budowę – w ramach UG – ekosystemu w zakresie bezpieczeństwa kwantowego.

Powyższe inicjatywy łączy jedna osoba – dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG, który jest kierownikiem Zespołu Kwantowego Cyberbieczeństwa w Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych, mentorem naukowym w Radzie Dyrektorów Quantum Cybersecurity Hub Europe oraz jednym ze wspólników nowo powstałego podmiotu.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego od wielu lat należeli do światowej czołówki ekspertów od informatyki kwantowej i przez dekady zdobyli bogatą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie – mówi dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG. – Mam nadzieję, że wraz z wspólnikami uda nam się przekuć te zasoby w pakiet rozwiązań dla kwantowego cyberbezpieczeństwa. Jest to gałąź przemysłu, która dopiero zaczyna powstawać i nasza wyjątkowa wiedza ekspercka daje nam szansę na wyprzedzenie konkurencji i zajęcie dobrej pozycji na rynku.

Quantum Cybersecurity Group sp. z o.o. – to spin-off Uniwersytetu Gdańskiego, który ma również zagranicznych udziałowców. Wśród ich jest Oliver Weimann – posiadający bogate międzynarodowe doświadczenie w komercjalizacji rozwiązań technologicznych. Zaangażowanie zagranicznych wspólników ułatwi wejście z wypracowanymi rozwiązaniami na rynki zagraniczne. Więcej o Fundacji Quantum Cybersecurity Hub Europe

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png