AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

PATENT dla naukowców UG za wynalazek – Antygeny białkowe przeciwko zakażeniom wirusem ZIKA

UPRP podjął decyzję o przyznaniu patentu (Pat. 243688na wynalazek – Sekwencje rekombinowanych flawiwirusowych cząstek wirusopodobnych oraz ich medyczne zastosowanie do zapobiegania zakażeniom wirusem Zika, naukowcom z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.
Wynalazek pt.: Sekwencje rekombinowanych flawiwirusowych cząstek wirusopodobnych oraz ich medyczne zastosowanie do zapobiegania zakażeniom wirusem Zika, decyzją UPRP, zyskuje ochronę w Polsce informuje Katarzyna Gronowska, dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, jednostki odpowiedzialnej za koordynację procesu ochrony intelektualnej wynalazku.
Nad wynalazkiem pracował zespół naukowców składzie: dr Gabriela Brzuska, dr Anna Czarnota, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk pod kierunkiem dr hab. Eweliny Król, prof. UG.
Zakażenie wirusem Zika, przenoszonym przez komary, zwykle wywołuje łagodne objawy lub przebiega bezobjawowo, ale może powodować poważne wady wrodzone u niemowląt urodzonych przez kobiety zakażone w czasie ciąży. Wirus ten został dostrzeżony na świecie podczas wielkiego wybuchu epidemii w latach 2015-2016, skupionego w Ameryce Środkowej i Południowej. Chociaż znaczne środki na badania i rozwój koncentrowały się na opracowaniu szczepionki zaraz po wybuchu epidemii, to obecnie na rynku nadal nie ma zatwierdzonych szczepionek przeciwko wirusowi Zika. Większość produktów pozostaje wciąż w fazie rozwoju przedklinicznego lub wczesno-klinicznego.
Technologia, nad którą badania prowadził nasz zespół, dotyczy rekombinowanych flawiwirusowych antygenów białkowych w postaci cząstek wirusopodobnych, które mogą być wykorzystane jako preparaty szczepionkowe przeciwko wirusowi Zika oraz jako elementy testów diagnostycznych – opowiada prof. Ewelina KrólKierownik projektu. Nasze rozwiązanie prezentuje metody oczyszczania opracowanych antygenów z komórek eukariotycznych na skalę laboratoryjną i będzie mogło być wykorzystane również do oczyszczania antygenów na skalę półprzemysłową – dodaje.
Rekombinowane flawiwirusowe antygeny białkowe, opierają się na kombinacji różnych regionów białek strukturalnych flawiwirusów (wirus Zika, wirus kleszczowego zapalenia mózgu). Takie połączenie pozwala na efektywną produkcję białek w różnych systemach ekspresji genów w komórkach. Przyczynia się do powstawania cząsteczek wirusopodobnych (VLPs), na powierzchni których znajdują się epitopy konformacyjne.
Preparat szczepionkowy przeciwko wirusowi Zika prowadzi do jego neutralizacji w organizmie człowieka. rodukcja rekombinowanych szczepionek nie wymaga pracy z żywym wirusem, co wpływa na redukcję wysokich kosztów produkcji antygenów.
Wynalazek jest przedmiotem zgłoszenia także do Europejskiego Biura Patentowego – EPO oraz Międzynarodowego systemu patentowego – PCT – mówi Katarzyna Gronowska. Twórcom serdecznie gratulujemy!
Centrum Transferu Technologii UG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dodaj tu swój tekst nagłówka