AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Patent dla zespołu dr hab. Eweliny Król. prof. UG z Wydziału Biotechnologii

Wynalazek – Rekombinowana cząstka wirusopodobna kleszczowego zapalenia mózgu oraz jej zastosowanie medyczne, uzyskał patent. Nad wynalazkiem pracował zespół kierowany przez dr hab. Ewelinę Król, prof. UG, w składzie: mgr Marta Zimna, dr Gabriela Brzuska, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk i mgr Sara Boch-Kminikowska,

Fot. Alan Stocki, UG

Z przyjemnością informuję, iż Urząd Patentowy RP wydał decyzję o przyznaniu wynalazkowi zespołu naukowców z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych UG, pracujących pod kierunkiem prof. Eweliny Król, patentu Pat.244794, mówi Katarzyna Gronowska, dyrektorka Centrum Transferu Technologii odpowiedzialnego za koordynację procesu ochrony własności intelektualnej na UG.

Badacze opracowali innowacyjną szczepionkę przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) opartą na rekombinowanych cząsteczkach wirusopodobnych (VLP). VLP, które naśladują natywne cząsteczki wirusa, ale nie zawierają materiału genetycznego, wykazują dobre właściwości immunogenne. Dzięki zastosowaniu niekonwencjonalnego systemu produkcji (Leishmania tarentolae), szczepionka ta ma duży potencjał jako opłacalna alternatywa dla obecnie dostępnych szczepionek.

Wdrożenie opracowanej rekombinowanej szczepionki o znacznie niższych kosztach mogłoby w wysokim stopniu przyczynić się do zwiększenia dostępności szczepień przeciwko TBEV. Niskie koszty szczepionki mogłyby też pozwolić na wykorzystanie jej jako szczepionki weterynaryjnej, która obecnie nie jest dostępna.

Wynalazek jest także przedmiotem zgłoszenia międzynarodowego o numerze EP22173183A Europejskiego Biura Patentowego.