AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Podpisanie międzynarodowej umowy licencyjnej z firmą SEQURE SPA z Chile na wykorzystanie technologii UG i Universidad de Concepción

W ostatnim czasie Uniwersytet Gdański wraz z Universidad de Concepción pomyślnie zakończyły negocjacje z firmą SEQURE SPA z Chile. Podpisano umowę licencyjną na wykorzystanie wynalazku – opartego o technologie kwantowe, który powstał w ramach prac w polsko – chilijskim zespole.

Uniwersytet Gdański oraz Universidad de Concepción od kilku już lat pracują nad wspólnym wynalazkiem – generatorem liczb losowych. W pracach nad technologią uczestniczyli – ze strony polskiej – dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, zaś ze strony chilijskiej – prof. Gustavo Lima.

Wynalazkiem „Method for quantum generation of random numbers especially in lotteries and gaming and device for quantum generation of random numbers”, chronionym międzynarodowym patentem, którego współtwórcą jest dr hab. Marcin Pawłowski, zainteresowała się firma SEQURE SPA.

Po okresie intensywnych negocjacji została podpisana umowa licencyjna pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim,  Universidad de Concepción a SEQURE SPA, która rozpoczęła już budowę prototypu urządzenia. Jest to kwantowy generator liczb losowych, który potrafi automatycznie wykryć (i w wielu przypadkach) naprawić własną awarię lub atak hakerski. Urządzenie to zachowuje bezpieczeństwo generowanych liczb losowych nawet jeśli osoby trzecie miały do niego dostęp podczas produkcji i mogły zmanipulować jego elektroniczne komponenty.

Pozwala to na zlecanie podwykonawstwa komponentów urządzeń firmom, co do których nie mamy całkowitego zaufania, bez obawy o utratę zaufania w całość urządzeń.

„Obecnie, w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 trwają prace nad dalszą ochroną wynalazku, przeskalowaniem urządzenia i dostosowaniem go do urządzeń powszechnego użytku. Dzięki tym działaniom realne staje się połączenie biznesu z dziedziną nowych technologii kwantowych w zakresie cyberbezpieczeństwa” – mówi Katarzyna Gronowska, dyrektor Centrum Transferu Technologii UG.

Jednym z zastosowań samotestujących się generatorów liczb losowych są przypadki, w których kluczowe jest zaufanie użytkownika do faktycznej losowości wygenerowanych liczb. Tak jest, na przykład, w hazardzie lub szyfrowaniu komunikacji. W pierwszym przypadku użytkownicy internetowych kasyn lub osoby biorące udział w loteriach chcą być przekonane o tym, że osoby prowadzące takie gry liczbowe ich nie oszukują. W drugim przypadku wysoka jakość losowości bezpośrednio przekłada się na czas potrzebny do złamania klucza kryptograficznego lub hasła utworzonego za pomocą generatora.

Prototyp, który firma SEQURE SPA zbudowała, przystosowany jest do użycia w loteriach liczbowych. Największa chilijska loteria – Loteria de Concepción wyraziła zainteresowanie zakupem tych urządzeń i w październiku 2021, na wystawie zorganizowanej z okazji swojego 125-lecia, zaprezentowała ten prototyp jako rozwiązanie, które będzie stosowane w przyszłości. Obecnie prowadzone są prace nad stworzeniem interfejsu pozwalającego na połączenie generatora liczb losowych z komputerowymi systemami loterii oraz opracowaniem odpowiedniego oprogramowania, które umożliwi użycie liczb wytworzonych przez generator bezpośrednio w grach liczbowych.

Współtwórca wynalazku – dr hab. Marcin Pawłowski, jest kierownikiem Zespołu Kwantowego Cyberbieczeństwa w Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych, mentorem naukowym w Radzie Dyrektorów Fundacji Quantum Cybersecurity Hub Europe oraz jednym ze wspólników międzynarodowej spółki spin off Uniwersytetu Gdańskiego – Quantum Cybersecurity Group, utworzonej przy koordynacji Centrum Transferu Technologii UG i spółki celowej UG – Univentum Labs Sp. z o.o.

Centrum Transferu Technologii

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png