AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Podpisanie umowy o współpracy z firmą Currenda a Katedrą Informatyki Prawniczej z WPiA UG

Umowa o współpracy z firmą Currenda a Katedrą Informatyki Prawniczej  z WPiA UG – podpisana

Umowa o współpracy z firmą Currenda a Katedrą Informatyki Prawniczej  z WPiA UG – podpisana

Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski podpisał umowę o współpracy z firmą CURRENDA. Współpraca pomiędzy Uniwersytetem a przedsiębiorstwem będzie realizowana głównie przy pomocy przedstawicieli Katedry Informatyki  Prawniczej z Wydziału Prawa i Administracji UG.

27 czerwca br. odbyło się spotkanie, na którym rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski podpisał umowę o współpracy pomiędzy firmą CURRENDA, a Katedrą Informatyki Prawniczej z Wydziału Prawa i Administracji UG. Przygotowanie dokumentu koordynowało Centrum Transferu Technologii UG.

Ze strony firmy obecni byli – Prezes Zarządu Sebastian Szczepański oraz Klaudia Maciejewska – Kierowniczka Centrum Badawczo-Rozwojowego Currenda Lab. UG reprezentowali:  rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG, Patryk Ciurak z Katedry Informatyki Prawniczej z Wydziału Prawa i Administracji i zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Tomasz Chyrek.

Katedra Informatyki Prawniczej z WPiA UG prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną związaną z funkcjonowaniem systemów informacji prawnej, prawną regulacją informatyzacji wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej, prawnymi ramami cyberbezpieczeństwa, zasadami regulowania i ogłaszania aktów prawnych (wraz z problematyką informatyzacji tych czynności), a także aplikacjami służącymi do wspierania praktyki prawniczej (LegalTech).

Firma Currenda Sp. z o.o. z kolei od 20 lat, jest dostawcą rozwiązań informatycznych, programów do zarządzania procesami prawnymi i biznesowymi, dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, urzędników administracji publicznej, przedsiębiorców oraz prawników. Firma obsługuje około 5 000 000 spraw egzekucyjnych rocznie, z jej usług korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. W ramach spółki funkcjonuje Centrum Badawczo-Rozwojowe Currenda Lab, które wspiera transfer nowych technologii, wdraża innowacyjne rozwiązania technologiczne dla wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych, rozwija współpracę przemysłowo-naukową, inicjuje badania oraz prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych produktów i usług w obszarze IT, ICT; realizuje projekty dostosowane do polskich problemów i wyzwań, z wykorzystaniem nowych technologii.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Currenda Lab rozwija współpracę z uczelniami, aby korzystać z wiedzy i doświadczenia naukowców.

Centrum Transferu Technologii

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png