AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Prace przygotowujące do akredytacji PCA w Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym MWB UG

Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe MWB UG przygotowuje się do akredytacji PCA na analizy mikrobiologiczne wody.

W związku z palącymi problemami dzisiejszych czasów, gdy zanieczyszczenia wód stają się dużym problemem, pojawiło się zapotrzebowanie na stałą kontrolę ich jakości. Naukowcy z Laboratorium MWB wyszli temu naprzeciw, podejmując się poszerzenia oferty akredytowanego Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MWB UG i GUMed (LBW UG i GUMed) o analizy mikrobiologiczne wody prowadzone zgodnie z wymaganiami norm ISO 6222:2004, 7899-2:2000 oraz 9308-1:2014.

Już kilka lat temu zespół naukowców z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG  zdefiniował potrzebę rynkową na analizy wykonywane w renomowanej, akredytowanej jednostce, a odpowiadające na oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. Stąd, zespół z MWB UG i GUMed wdrożył opracowaną i opatentowaną przez siebie metodę multipleks PCR przeznaczoną do wykrywania infekcji latentnych w bulwach ziemniaka sadzeniaka. Po uzyskaniu certyfikatu PCA – Państwowego Centrum Akredytacji – na przedmiotową metodę Multipleks PCR, nadszedł czas na kolejne wyzwania.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy naukowcy z LBW UG i GUMed, pracujący pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej oraz dr inż. Wojciecha Śledzia, pracowali nad opracowaniem i walidacją trzech procedur badawczych do mikrobiologicznych analiz wód, które będą zgodne z wymaganiami norm ISOTe wystandaryzowane i uniwersalne procedury dla wód różnego pochodzenia umożliwiają wykrywanie i oznaczanie ilościowe:

  • bakterii heterotroficznych (PN-EN ISO 6222:2004),
  • bakterii z grupy coli (EN ISO 9308-1:2014)
  • enterokoków kałowych (PN-EN ISO 7899-2:2004)

W ramach wykonanych prac przedwdrożeniowych przeprowadzone zostało także dostosowanie przygotowanych procedur i dokumentacji do systemu zarządzania jakością wg. ISO 17025 oraz systemu zarządzania środowiskowego wg. ISO 14001 implementowanych w LBW UG i GUMed.

W kolejnym kroku laboratorium będzie uczestniczyć w badaniach biegłości w tym zakresie i przygotuje się do poszerzenia zakresu akredytacji na te metody. W dalszej perspektywie LBW IFB UG i GUMed zamierza ubiegać się o status laboratorium referencyjnego, co przyczyni się do zwiększenia grupy odbiorców badań, zainteresowanych przeprowadzaniem ekspertyz w laboratorium. Wykonywaniem analiz w laboratorium mogą być zainteresowania klienci reprezentujący przemysł, szczególnie morski, gdyż w tym sektorze powszechnie wykonuje się analizy mikrobiologiczne wód balastowych. Otrzymanie akredytacji PCA na te analizy potwierdzi jakość i spójność badań prowadzonych w renomowanej jednostce badawczej jaką jest LBW IFB UG i GUMed.

Również rozszerzenie zakresu oferowanych akredytowanych usług w Laboratorium może przyczynić się do redukcji zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi wód.

Prace finansowane z projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Więcej na temat Laboratorium tutaj.