Prelegenci

prelegent

ELŻBIETA BIAŁY

Rzecznik patentowy. Of counsel w kancelarii patentowej TRILOKA. Konsultantka Ośrodka Informacji Patentowej we Wrocławiu.

JOANNA BROY

Ekspert z dużym doświadczeniem w innowacjach w ochronie zdrowia, edukacji przedsiębiorczości, funduszach unijnych i transferze technologii.

chyrek

TOMASZ CHYREK

Zastępca dyrektora CTT UG, specjalizujący się w prawnych aspektach komercjalizacji oraz wsparcia spółki celowej UG i organizacji powołanych...

prelegent

MACIEJ CZARNIK

Polski i europejski rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym. Współzałożyciel i partner zarządzający kancelarii...

prelegent

DR MACIEJ GONISZEWSKI

Ekonomista, wykładowca, dr. n. społ. w dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw WZr UG i kierownik Radia UG.

KATARZYNA GRONOWSKA

Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

prelegent

JAKUB KASZUBA

TBA

ALEKSANDER KŁÓSEK

Partner zarządzający w funduszu YouNick Mint; aktywny w obszarze identyfikacji, strukturyzacji i nadzoru (aż po exit) nad spółkami na wczesnych...

kulig

DANIEL KULLIG

Mentor wielu akceleratorów i ponad 200 krajowych oraz międzynarodowych startupów technologicznych, matchmaker, kreator...

KLAUDIA MACIEJEWSKA

KLAUDIA MACIEJEWSKA

Product Managerka, Kierowniczka Centrum Badawczo - Rozwojowego Currenda Lab. Prawniczka, stała mediatorka sądowa, inspektorka...

Krzysztof Maternicki

MGR INŻ. KRZYSZTOF MATERNICKI

RTTP. Od 2018 wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, członek Rady Koordynacyjnej PACTT, związany również z ASTP.

prelegent

DR HAB. SYLWIA MROZOWSKA

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, menedżer projektów badawczych...

prelegent

KATARZYNA PAPRZYCKA

Rzecznik patentowy, specjalizuje się w branży life science. Partner zarządzający w kancelarii patentowej TRILOKA.

prelegent

DR ANDRZEJ POSZEWIECKI

Wiceprezes zarządu Univentum Labs spółki celowej UG. Pracownik Wydziału Ekonomicznego, ekspert Komisji Europejskiej, NCBiR, PARP, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju.

Wojciech Tyborowski

WOJCIECH TYBOROWSKI

Dyrektor Invest in Pomerania od 2017 roku, wcześniej jako Project Manager pozyskiwał inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Hanna Wolska

DR HAB. HANNA WOLSKA

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na WPiA UG. Koordynator Laboratorium Praktyki Prawa przy Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Prawem UG.

Magdalena Wójtowicz

MAGDALENA WÓJTOWICZ

Wiceprezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Zarządza zespołem i projektami z obszarów edukacji przedsiębiorczości i wsparcia startupów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter.

Sylwia Rodziewicz Motowidło

PROF. DR HAB. SYLWIA RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO

Kierownik Katedry Chemii Biomedycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego...

EWA ROPELA

EWA ROPELA

Przewodzi Zespołowi ds. Rozwoju Startupów w Inkubatorze Starter. Z zamiłowania projektantka usług i biznesu, z doświadczenia project manager i lider zespołu.

prelegent

DR PIOTR ZAKRZEWSKI

Doktor nauk społecznych. Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, wcześniej zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP.

OLGA ZINKIEWICZ- BĘDŹMIROWSKA

OLGA
ZINKIEWICZ- BĘDŹMIROWSKA

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji, w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Jaśmina Zwierz

JAŚMINA ZWIERZ

Od 2017 r. przewodnicząca Komisji Eksperckiej oceniającej przedsiębiorstwa w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Elżbieta Biały

ELŻBIETA BIAŁY

Rzecznik patentowy. Of counsel w kancelarii patentowej TRILOKA. Konsultantka Ośrodka Informacji Patentowej we Wrocławiu. Specjalizuje się m.in. w prawie autorskim i IT, umowach w obrocie własności intelektualnej, ochronie rozwiązań z mechaniki, badaniach patentowych.

JOANNA BROY

Ekspert z dużym doświadczeniem w innowacjach w ochronie zdrowia, edukacji przedsiębiorczości, funduszach unijnych i transferze technologii. W EIT Health, zajmującej się innowacyjną medycyną i opieką zdrowotną w Europie, odpowiada za wdrażanie strategii edukacyjnych 4.0.

chyrek

TOMASZ CHYREK

Zastępca dyrektora CTT UG, specjalizujący się w prawnych aspektach komercjalizacji oraz wsparcia spółki celowej UG i organizacji powołanych z jej udziałem. Radca prawny, od 2012 roku związany zawodowo z ochroną interesów polskich przedsiębiorców i wynalazców.

Maciej Czarnik

MACIEJ CZARNIK

Polski i europejski rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym. Współzałożyciel i partner zarządzający kancelarii patentowej TRILOKA. W latach 2010-2018 zastępca dyrektora Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego.

DR Maciej Goniszewski

DR MACIEJ GONISZEWSKI

Ekonomista, wykładowca, dr. n. społ. w dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw WZR UG i kierownik Radia UG. Dziennikarz ekonomiczny z 26-letnim doświadczeniem, były redaktor naczelny Gazety Bankowej i serwisu internetowego wGospodarce.pl.

KATARZYNA GRONOWSKA

Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Od 2014 roku w swojej pracy zawodowej zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych oraz transferem technologii z uczelni do gospodarki.

jakub kaszuba

JAKUB KASZUBA

Prezes Zarządu Base Group. Wcześniej pełnił funkcję m.in. Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. Karierę zawodową rozpoczynał w Polsce w sektorze bankowości inwestycyjnej, by następnie pracować za granicą w funduszach hedgingowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Aarhus School of Business w Danii, Politechniki Poznańskiej oraz CFA Institute. Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza. Przewodniczący Think Tank „Metropolia”.

ALEKSANDER KŁÓSEK

ALEKSANDER KŁÓSEK

Partner zarządzający w funduszu YouNick Mint; aktywny w obszarze identyfikacji, strukturyzacji i nadzoru (aż po exit) nad spółkami na wczesnych fazach rozwoju, w szczególności w sektorze technologii medycznych i przemysłu 4.0. Ma ponad 15 lat doświadczenia menadżerskiego.

kulig

DANIEL KULIG

Mentor wielu akceleratorów i ponad 200 krajowych oraz międzynarodowych startupów technologicznych, matchmaker, kreator ekosystemów i promotor idei Venture Capital. Start-up founder, ekspert od pitchingu, open-minder i wizjoner innowacji, ekspert ds. otwartych innowacji.

KLAUDIA MACIEJEWSKA

KLAUDIA MACIEJEWSKA

Product Managerka, Kierowniczka Centrum Badawczo - Rozwojowego Currenda Lab. Prawniczka, stała mediatorka sądowa, inspektorka ochrony danych osobowych, doktorantka w Szkole Doktorskiej USz. Pomysłodawczyni projektu monitorowania zmian aktów prawnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Krzysztof Maternicki

MGR INŻ. KRZYSZTOF MATERNICKI

RTTP. Od 2018 wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, członek Rady Koordynacyjnej PACTT, związany również z ASTP. Pomysłodawca serii projektów Inkubator Innowacyjności, realizowanych w trzech uczelniach w kraju.

dr hab. Sylwia Mrozowska prof UG

DR HAB. SYLWIA MROZOWSKA

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG. Dr n. hum. w zakresie nauki o polityce, dr hab. n. społ. w zakresie nauki o polityce, specjalność: polityka energetyczna, prof. UG. Menedżerka, koordynatorka i wykonawczyni projektów naukowych i prac rozwojowych w obszarze Nauka-Społeczeństwo-Technologia.

Katarzyna Paprzycka

KATARZYNA PAPRZYCKA

Rzecznik patentowy, specjalizuje się w branży life science. Partner zarządzający w kancelarii patentowej TRILOKA. Konsultantka Ośrodka Informacji Patentowej we Wrocławiu. Od roku 2021 pełni funkcję Dziekana Okręgu Dolnośląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

DR ANDRZEJ POSZEWIECKI

Wiceprezes zarządu Univentum Labs spółki celowej UG. Pracownik Wydziału Ekonomicznego, ekspert Komisji Europejskiej, NCBiR, PARP, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju. Członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Wojciech Tyborowski

WOJCIECH TYBOROWSKI

Dyrektor Invest in Pomerania od 2017 roku, wcześniej jako Project Manager pozyskiwał inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Pracował w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) i Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Hanna Wolska

DR HAB. HANNA WOLSKA

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na WPiA UG. Koordynator Laboratorium Praktyki Prawa przy Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Prawem UG. Członek Rady Naukowej NCBJ. Kierownik międzynarodowych projektów naukowych finansowanych przez NCN, PNFN, NAWA.

Magdalena Wójtowicz

MAGDALENA WÓJTOWICZ

Wiceprezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Zarządza zespołem i projektami z obszarów edukacji przedsiębiorczości i wsparcia startupów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter. Menedżerka z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze nowych technologii.

Sylwia Rodziewicz Motowidło

PROF. DR HAB. SYLWIA RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO

Kierownik Katedry Chemii Biomedycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka 115 oryginalnych prac naukowych, współautorka 5 patentów oraz 12 zgłoszeń patentowych krajowych i europejskich, dotyczących innowacyjnych rozwiązań z zakresu biomedycyny i farmacji.

EWA ROPELA

EWA ROPELA

Przewodzi Zespołowi ds. Rozwoju Startupów w Inkubatorze Starter. Z zamiłowania projektantka usług i biznesu, z doświadczenia project manager i lider zespołu. Ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe we wspieraniu startupów na wczesnym etapie rozwoju.

Piotr Zakrzewski dr

DR PIOTR ZAKRZEWSKI

Doktor nauk społecznych. Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, wcześniej zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP. Autor szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji.

OLGA ZINKIEWICZ- BĘDŹMIROWSKA

OLGA ZINKIEWICZ- BĘDŹMIROWSKA

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji, w Katedrze Postępowania Cywilnego, radca prawny, partner w Brief&Case. Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski i Partnerzy. Zajmuje się kompleksową obsługą spółek z branży technologicznej.

Jaśmina Zwierz

JAŚMINA ZWIERZ

Od 2017 r. przewodnicząca Komisji Eksperckiej oceniającej przedsiębiorstwa w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Uczestniczy w mentoringu i ocenie start-upów m.in. w polskiej edycji konkursu European Satellite Navigation Competition (ESNC) oraz Hej Startup.