Partner zarządzający w funduszu YouNick Mint; aktywny w obszarze identyfikacji, strukturyzacji i nadzoru (aż po exit) nad spółkami na wczesnych fazach rozwoju, w szczególności w sektorze technologii medycznych i przemysłu 4.0. Ma ponad 15 lat doświadczenia menadżerskiego.