Wiceprezes zarządu Univentum Labs spółki celowej UG. Pracownik Wydziału Ekonomicznego, ekspert Komisji Europejskiej, NCBiR, PARP, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju. Członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.