Doktor nauk społecznych. Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, wcześniej zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP. Autor szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji.