Senior lider z prawie 20-letnim  doświadczeniem  zawodowym. Od 3 lat współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim, a od 2 lat prowadzi biuro regionalne Colliers. Wcześniej zarządzała Gdańskim Parkiem Naukowo – Technologicznym, czy największym polskim klastrem ICT. Była liderką zespołu odpowiedzialnego za obsługę inwestorów w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego – spółki Miasta Gdańska.