Ekspert z dużym doświadczeniem w innowacjach w ochronie zdrowia, edukacji przedsiębiorczości, funduszach unijnych i transferze technologii. W EIT Health, zajmującej się innowacyjną medycyną i opieką zdrowotną w Europie, odpowiada za wdrażanie strategii edukacyjnych 4.0.