Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Od 2014 roku w swojej pracy zawodowej zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych oraz transferem technologii z uczelni do gospodarki.