Rzecznik patentowy, specjalizuje się w branży life science. Partner zarządzający w kancelarii patentowej TRILOKA. Konsultantka Ośrodka Informacji Patentowej we Wrocławiu.  Od roku 2021 pełni funkcję Dziekana Okręgu Dolnośląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.