Dyrektor Invest in Pomerania od 2017 roku, wcześniej jako Project Manager pozyskiwał inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Pracował w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) i Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).