Proces transferu technologii w UG

Transfer technologii sprawia, że wynalazki, efekty badań i prac rozwojowych prowadzonych przez naukowców znajdują praktyczne zastosowania – w przemyśle, produktach komercyjnych, a nawet codziennym życiu ludzi. W tym procesie badacze uzyskują ochronę patentową efektów swoich prac, a także przekształcają innowacje w biznes i wprowadzają je na rynek.

Pomyślne wdrożenie nowych rozwiązań naukowych w przemyśle jest możliwe i realne –
do tej pory na ścieżkę komercjalizacji wprowadziliśmy prace już ponad 100 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego! Proces ten wymaga jednak współdziałania specjalistów o różnych kompetencjach, którzy zajmą się procedurami ochrony patentowej, pozyskaniem finansowania, poszukiwaniem inwestorów. Dzięki temu autor rozwiązania może skoncentrować się wyłącznie na zadaniach związanych ze swoją specjalizacją.

W Centrum Transferu Technologii nad opatentowaniem i komercjalizacją projektu czuwają: brokerzy innowacji, rzecznik patentowy, radca prawny,  specjalista ds. projektów oraz specjalista ds. marketingu. Wsparcie zapewnia także Univentum Labs – spółka celowa UG, powołana na potrzeby rozwoju spółek spin-off.

 

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia CTT UG? Ponieważ od wielu lat koncentrujemy się właśnie na patentowaniu, komercjalizacji i promocji osiągnięć pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Dbamy o odpowiednią ochronę własności intelektualnej twórców, poszukujemy dostępnych źródeł finansowania w ramach programów rządowych, a także nawiązujemy kontakty z przedsiębiorcami, zainteresowanymi nabyciem praw do wynalazku lub licencji.

Formularz zgłoszenia
do CTT

Proces transferu krok po kroku

1. Identyfikacja prac badawczych

W CTT UG na dwa sposoby pozyskujemy informacje o pracach badawczych i wynikach badań o potencjale komercyjnym: po pierwsze - monitorujemy prace na uczelni, po drugie - analizujemy zgłoszenia od samych naukowców z UG.

2. Formularz zgłoszenia do CTT

Aby rozpocząć proces komercjalizacji, wypełnij formularz zgłoszenia do CTT UG. W zgłoszeniu opisz projekt i wymień wszystkich jego współtwórców.
Uwaga: Przed zgłoszeniem do CTT nie ujawniaj publicznie istoty rozwiązania!

3. Ocena i selekcja

Na podstawie Twojego zgłoszenia, zespół CTT tworzy wstępny plan komercjalizacji. Analizujemy także, czy istnieje możliwość uzyskania ochrony własności intelektualnej i jaki model ochrony będzie najkorzystniejszy.

4. Decyzja o komercjalizacji i zabezpieczenie praw

Opracowujemy (wspólnie z rzecznikiem patentowym) zgłoszenie patentowe do UPRP (krajowe, europejskie lub międzynarodowe) - Twój wynalazek zyskuje ochronę już następnego dnia po złożeniu wniosku w urzędzie patentowym! Sporządzamy także opis know-how oraz plan komercjalizacji.

5. Przygotowanie oferty

Przygotowujemy teaser technologiczny - jest on kluczowy dla poszukiwania inwestora. Nawiązujemy kontakt z potencjalnymi partnerami biznesowymi, aby przedstawić im innowację i zbadać zainteresowanie nią.

6. Poszukiwanie partnerów biznesowych

Ofertę dostosowujemy do potrzeb poszczególnych odbiorców. Na tym etapie prowadzimy też aktywne działania marketingowe - przedstawiamy rozwiązanie na targach i nawiązujemy kontakty z inwestorami.

7. Wycena

To kluczowy element komercjalizacji. Zapewniamy profesjonalną analizę wartości opracowanego przez Ciebie rozwiązania. Przedstawiamy ją klientowi zainteresowanemu jednorazowym zakupem praw bądź skorzystaniem z licencji.

8. Negocjacje UG z potencjalnym klientem

Negocjacje pozwalają nam uzyskać jak najkorzystniejsze warunki współpracy z przedsiębiorcami lub inwestorami. Rozmowy prowadzą pracownicy CTT UG, uczestniczysz w nich również Ty i Twój zespół - jako twórcy rozwiązania.

9. Licencja, sprzedaż praw lub spółka spin-off

Realizujemy założenia planu komercjalizacji. Transakcja może mieć formę sprzedaży praw, udzielenia licencji lub utworzenia spółki spin-off (powiązanej kapitałowo ze spółką celową UG Univentum Labs Sp. z o.o.).

10. Generowanie korzyści!

Ten etap obejmuje bardzo wiele zadań, ale wszystkie przejmujemy na siebie. W Twoim imieniu nadzorujemy prace, pilnujemy terminów fakturowania, kompletujemy dokumenty, a także monitorujemy przychody.

Najczęściej zadawane pytania

Mam pomysł. Co teraz?

Zgłoś swój pomysł do CTT UG – telefonicznie, mailowo lub umów się na spotkanie. Zaczniemy od konsultacji, podczas których zapoznamy się z Twoim rozwiązaniem i przygotujemy plan dalszych działań. W zależności od tego, na jakim etapie znajduje się Twój projekt: opracujemy wstępną ścieżkę komercjalizacji wyników albo sprawdzimy możliwości uzyskania dofinansowania na innowacyjne badania. W przypadku zaawansowanych prac lub gotowych rozwiązań przeanalizujemy, czy na obecnym etapie są one gotowe, by wzbudzić zainteresowanie ze strony potencjalnych klientów.

Od tej chwili zacznie się współpraca pomiędzy CTT UG a Tobą – jako autorem rozwiązania czy pomysłu.

Formularz zgłoszenia do CTT znajdziesz powyżej – kliknij przycisk “Pobierz formularz”.

Tak. We współpracy z twórcami pomysłu/technologii/wynalazku/rozwiązania itp. przygotowujemy tzw. teaser technologiczny, czyli ofertę, która przedstawia ogólnie dane rozwiązanie i jego korzyści. Nad stworzeniem oferty pracuje zespół osób, ponieważ kluczowa jest tu zarówno wiedza naukowa o danym rozwiązaniu, jak i znajomość oczekiwań inwestorów. We wstępnej ofercie technologicznej pokazujemy przewagi konkurencyjne, innowacyjność, ale jednocześnie nie ujawniamy istoty wynalazku.

Gotowy teaser technologiczny trafia do bazy technologii UG. Jednocześnie podejmujemy działania, dzięki którym możemy zbadać wstępne zainteresowanie potencjalnym produktem i zacząć budować zainteresowanie wśród nabywców, aby wprowadzić produkt na rynek.

Co do zasady – tak, ale masz w tym zakresie kilka różnych możliwych dróg.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, naukowcy pracujący na uczelni mają obowiązek zgłaszać wyniki badań oraz know-how do uczelni – natomiast uczelnia ma obowiązek komercjalizacji tych zgłoszeń. Takie podejście jest niezwykle ważne dla idei rozwoju naukowego i pozwala na wykorzystywanie odkryć oraz wynalazków w praktyce; tym samym chroni cenne inowacje przed zamknięciem na długie lata w biurkach badaczy.

Wyniki swoich prac zgłaszasz zatem do nas (Centrum Transferu Technologii), jako jednostki UG, która zarządza procesem komercjalizacji i zajmuje się transferem technologii z nauki do biznesu.

Może jednak wolisz samodzielnie poszukiwać inwestora i zajmować się komercjalizacją? W takim przypadku masz prawo w ciągu 14 dni od zgłoszenia wyników badań do CTT UG złożyć pisemne oświadczenie o chęci nabycia pełni praw do wyników badań – jeśli tego nie zrobisz, uczelnia automatycznie zachowuje prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Natomiast po otrzymaniu takiego oświadczenia uczelnia ma trzy miesiące na podjęcie decyzji, czy chce aktywnie uczestniczyć w komercjalizacji dobra intelektualnego wytworzonego przez Ciebie (jako pracownika lub doktoranta). Jeśli UG nie wyrazi takiej chęci, przedstawimy Ci ofertę w postaci umowy odstąpienia wyników pracy naukowej i związanego z nią know-how na Twoją rzecz na zasadach określonych ustawą.

Podkreślamy, że w CTT UG do każdego zgłoszenia podchodzimy indywidualnie. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 86h) daje nam możliwość wypracowania odrębnych, spersonalizowanych warunków komercjalizacji. Jeśli Twój projekt wymaga takich ustaleń, skontaktuj się z nami.

Monitorowanie prac badawczych i badawczo-rozwojowych realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim pod kątem ich atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, należy do zadań zespołu Centrum Transferu Technologii UG. Dzięki takiemu przeglądowi dokonujemy wstępnej selekcji i wychwytujemy projekty o potencjale komercyjnym. Jednocześnie wstępnej oceny potencjału swojej pracy dokonują również sami naukowcy – twórcy innowacyjnych rozwiązań.

Jakie zadania wykonujemy w Twoim imieniu podczas oceny pomysłu?

– Badamy, komu przysługują prawa własności intelektualnej do projektu, jaki jest ich status i jakie są możliwości ochrony prawnej.

–  Staramy się określić, czy projekt spełnia kryteria pozwalające Ci uzyskać patent: charakteryzuje się nowością, poziomem wynalazczym i możliwością przemysłowego zastosowania. W tym zakresie współpracujemy z rzecznikiem patentowym UG.

Oceniamy poziom gotowości technologicznej (ang. TRL – Technology Readiness Level). Dzięki temu ustalamy, na jakim etapie rozwoju jest projekt i jakie działania musimy wykonać, zanim znajdzie on zastosowanie w przemyśle.

Analizujemy potencjał rynkowy i marketingowy projektu: czy istnieje szansa, by znalazł odbiorców (klientów), jakie segmenty rynku mogą być nim zainteresowane, jakie są bariery wejścia na rynek?

– Wstępnie planujemy ścieżkę komercjalizacji.

Wycena rozwiązania to nieodzowny element procesu komercjalizacji. Znajomość rynkowej wartości danej innowacji potrzebna jest podczas rozmów z inwestorem / przedsiębiorcą, który:

  • chce dokonać jednorazowego zakupu praw do własności przemysłowej czy rozwiązania powstałego na uczelni,
  • chce nabyć prawa do własności przemysłowej/ rozwiązania w formie licencji.

 

Oprócz tego proces wyceny wymagany jest w sytuacji, gdy naukowiec chce potraktować prawa własności jako swój wkład udziałowy do tworzonej spółki celowej lub spółki spin-off. W takim przypadku – przed aportem praw do spółki – trzeba określić realną wartość wynalazku/rozwiązania.

W CTT UG zlecamy sporządzenie wyceny specjalistom zewnętrznym. Dzięki temu zyskujemy świeże spojrzenie na projekt i dodatkową weryfikację założeń przyjętych przez nasz zespół.

Spółka Spin-off jest podmiotem wydzielonym z jednostki macierzystej (np. uczelni), powołanym do przeprowadzania komercjalizacji i transferu technologii. Taka forma współpracy ułatwia autorom rozwiązań prowadzenie działalności komercyjnej przy pełnym wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego. Warto pamiętać, że reputacja uczelni zwiększa wiarygodność spółki lub start-upu w oczach inwestorów i klientów. To dodatkowy atut podczas negocjowania warunków umów biznesowych.

Na Uniwersytecie Gdańskim spółki typu spin-off  powstają przy współpracy ze spółką celową uczelni – Univentum Labs Sp. z o. o. Obejmuje (nabywa) ona część udziałów w nowo powstającym przedsiębiorstwie.
Więcej informacji: Jak założyć spółkę spin-off?

Nasze zadanie polega na tym, aby maksymalnie ułatwić Ci przejście całej drogi związanej z uzyskaniem ochrony praw do wynalazku i jego urynkowieniem. Możemy przeprowadzić Ciebie i Twój zespół krok po kroku od obecnego etapu Waszego projektu – aż do etapu, w którym zostanie on wdrożony na rynku i zacznie przynosić konkretne zyski finansowe. Przejmujemy na siebie zadania wykraczające daleko poza wiedzę i doświadczenie naukowców, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, ale niekoniecznie muszą znać się na kwestiach patentów, prowadzeniu działalności gospodarczej, czy negocjacjach z inwestorami.

Świadczymy usługi, doradzamy, informujemy, organizujemy szkolenia, a także zapewniamy rozwiązaniom i ich twórcom niezbędną promocję. Ponadto zajmujemy się oceną potencjału badawczego i udostępnianiem go w formie Bazy technologii UG, dzięki czemu może on zostać przedstawiony przedsiębiorcom.

Każdy etap badań jest dobry, aby rozpocząć rozmowy o komercjalizacji! Możesz zgłosić się do  Centrum Transferu UG ze sprawdzonym wynalazkiem, ale także na wczesnym etapie prac koncepcyjnych. Co więcej – nawet rozmowy z inwestorem lub odbiorcą technologii rozpoczynamy nierzadko już podczas fazy badawczo-rozwojowej (jeżeli odbiorca jest zainteresowany wspólnymi pracami nad rozwiązaniem). Należy pamiętać, aby podczas wstępnych rozmów nie ujawniać jeszcze poufnych informacji na temat rozwiązania.

Nasz zespół służy pomocą i radą – dbamy o to, aby każdy etap procesu komercjalizacji był możliwie jak najbardziej transparentny i komfortowy.

Po rozpoczęciu ścieżki komercjalizacji organizujemy regularne spotkania z Tobą i Twoim zespołem. Dzięki temu monitorujemy postępy w projekcie, a także mamy możliwość zareagowania w odpowiednim momencie – tak aby wesprzeć Cię np. w skorygowaniu planu badawczego. W ramach współpracy budujemy relację, dzięki której naukowcy mogą się czuć bezpiecznie i mają pewność, że ich interesy są dobrze chronione. Niezwykle istotna okazuje się obecność przedstawiciela CTT UG podczas każdej rozmowy z przedstawicielami środowiska biznesowego

Czas trwania procesu komercjalizacji bywa zróżnicowany – wszystko zależy od tego, jaki jest charakter wypracowanego rozwiązania. Prace przedwdrożeniowe UG mogą obejmować okres od kilkunastu miesięcy do kilku lat.

Standardowo w ramach komercjalizacji realizujemy następujące etapy:
– monitorujemy prace badawcze prowadzone na uczelni,
– przeprowadzamy wstępną ocenę i selekcję projektów pod kątem ich potencjału komercyjnego,
– w przypadku projektów, które pomyślnie przeszły selekcję: pomagamy autorom rozwiązań w uzyskaniu ochrony patentowej (więcej informacji znajdziesz w zakładce Patentowanie UG),
– poszukujemy inwestorów zainteresowanych rozwiązaniami (komercjalizacja UG omówiona jest dokładniej w zakładkach Konsorcjum projektowe oraz Jak założyć spółkę spin-off),
– dążymy do wdrożenia konkretnych rozwiązań na rynek.