AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Przygotowanie procesu komercjalizacji urządzenia do kwantowego generowania liczb losowych

Projekt “Przygotowanie procesu komercjalizacji urządzenia do kwantowego generowania liczb losowych”, realizowany pod kierunkiem dr hab. Marcina Pawłowskiego , prof. UG otrzymał dofinansowanie w ramach projektu Inkubator 4.0.

Tematyka badań obejmuje zagadnienia z zakresu technologii kwantowych,  sytuowanych są wśród największych współczesnych naukowych wyzwań, a ich wdrożenia stanowią wyzwania technologii informacyjnych. Produkty związane z technologiami kwantowymi wpisują się w globalne trendy gospodarcze i odpowiadają na wyzwania społeczne takie jak bezpieczeństwo w sieci, globalna komunikacja, rozwój systemów bankowych, e-commerce oraz globalny Internet satelitarny. Narasta potrzeba ochrony danych medycznych, transakcji on-line, kart kredytowych, a bezpieczne szyfrowanie danych niezbędne jest nie tylko w sektorze militarnym i rządowym, ale nabiera znaczenia również w sprzedaży B2B oraz B2C.

Opracowany system kwantowego generowania liczb losowych jest unikalny ze względu na to, ze oferuje praktyczne i doskonałe narzędzie do zastosowania w sektorze finansowym, inżynierii bankowej, telekomunikacji, tele-medycynie, analizach big-data, obronności i w sektorze kosmicznym.

Nadrzędnym celem aplikacyjnym jest zbudowanie urządzenia umożliwiającego dostęp do niezawodnych systemów kryptograficznych, co może przyczynić się do zmniejszenia cyberprzestępczości i zaspokojenia potrzeb na rynkach finansowych.

Propozycje zawarte w aplikacji mają na celu uskutecznić potencjalne wdrożenia generatora liczb losowych poprzez proces jego miniaturyzacji i przeskalowania funkcjonowania rozwiązania względem wymagań stawianym przyszłym użytkownikom.

Zaplanowana miniaturyzacja urządzenia pozwoli na stosowanie jej w szerokie gamie produktów przenośnych a co za tym idzie, upowszechni rozwiązanie bezpiecznej kryptografii.

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png