Inkubator Innowacyjności +  i Inkubator Innowacyjności 2.0 w liczbach

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/11/inkubator-ver-2_50386927-1-1.png

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚĆI+ ORAZ INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0 Z UWZGLĘDNIENIEM WYDZIAŁÓW ZGŁASZAJĄCYCH PRACE PRZEDWDROŻENIOWE DO DOFINANSOWANIA

 INKUBATOR INNOWACYJNOŚĆI+ oraz

 INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0 w liczbach

Liczba zrealizowanych prac B+R

17

Liczba realizowanych prac B+R w zakresie

    środowiskowym lub ekologicznym

4

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie

rozwoju kadr B+R (O/K/M)

77/52/25
Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych

13

Liczba nawiązanych form współpracy

pomiędzy środowiskiem naukowym i

otoczeniem gospodarczym (umowy

    licencyjne)

2
Liczba utworzonych spółek spin off

3

Liczba wyników badań naukowych i prac

    rozwojowych prezentowanych na targach i

    wystawach typu „science to business”

19
 Liczba wysłanych ofert technologicznych

179

Liczba opublikowanych informacji

promujących wyniki badań naukowych i

prac rozwojowych

36
Liczba wykonanych analiz potrzeb rynku

służących wyborowi tematów badań  

naukowych lub prac rozwojowych

2

Liczba wykonanych analiz (np.: potencjału rynkowego,

gotowości wdrożeniowej, wyceny) wyników badań

    naukowych i prac rozwojowych

 

 

15

Liczba spotkań z przedstawicielami otoczenia

gospodarczego

97

 

 

 

Nazwa projektu

Kierownik Projektu

Wydział/Katedra/Zakład

Wartość

1

Detekcja nowotworu nabłonka układu moczowego poprzez analizę aktywności proteolitycznej moczu prof. dr hab. Adam Lesner Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska

45 283,94 ZŁ

2

Sposób identyfikowania odpowiedzi chorego na łuszczycę  na leczenie genisteiną, molekularny test oraz zastosowanie ekspresji genów do wykrywania in vitro łuszczycy prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Wydział Biologii, Katedra Biologii Molekularnej

15 450,56 ZŁ

3

Wykorzystanie substancji pochodzenia roślinnego w terapii choroby Huntingtona prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Wydział Biologii, Katedra Biologii Molekularnej 24 487,14 ZŁ
4 Sposób oraz automatyczne urządzenie do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych permanentnie zanurzonych w cieczach prof. dr. hab. Stanisław Pogorzelski Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej

39 831,09 ZŁ

5 Imunnogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV dr hab. Katarzyna Grzyb Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

37 261,40 ZŁ

 6 Nanocząstki o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych prof. dr hab. Adriana Zaleska -Medynska Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska

91 417,48 ZŁ

7 Sondy typu Looped UVEx Probe, sposób wykrywania patogenów przenoszonych przez kleszcze dr hab. Bożena Nejman – Faleńczyk Wydział Biologii, Katedra Biologii Molekularnej

70 965,68 ZŁ

8 Enzym cholinoesteraza ludzka: komponenta biosensorów, antidotum na zatrucia oraz potencjalny lek przeciw-neurodegeneracyjny prof. dr han. Piotr Skowron Wydział Chemii, Katedra Biotechnologii Molekularnej

90 212,06 ZŁ

9

Związki o właściwościach przeciwzapalnych i antymikrobiotycznych prof. dr hab. Adam Lesner Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska

61 847,99 ZŁ

10

 Związek penetrujący błonę jądra komórkowego  dr hab. Magdalena Wysocka Wydział Chemii, Pracownia Chemii Medycznej

54 484,96 ZŁ

  11 Środek do znakowania chemicznego odchodów drobnych zwierząt dr Anna Biała Wydział Biologii

1 165,66 ZŁ

 12

Opracowanie zrównoważónego procesu wytwarzania biomateriałów i bioplastików z biomasy zakwitów z wód słodkich i morskich dr Aleksandra Zgrundo Wydział Oceanografii i Geografii, Pracownia Bioindykacji Środowisk Morskich

13 411,30 ZŁ

13

Zwiększenie potencjału wdrożeniowego przyjaznego środowisku biopreparatu kontrolującego liczebność szkodników upraw leśnych brudnicę nieparkę       prof. dr hab. Bogusław Szewczyk Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

46 373,63 ZŁ

14 Nowoczesna szczepionka na paramyksowirozę gołębi   dr Łukasz Rąbalski Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

42 536,58 ZŁ

15

Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp       prof. dr hab. Ewa Łojkowska Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

32 649,31 ZŁ

16 Analiza metaboliczna mikro-konsorcjum pięciu szczepów bakteryjnych o zweryfikowanym eksperymentalnie potencjale biologicznej ochronie roślin z wykorzystaniem innowacyjnej techniki BIOLOG EcoPlates i GEN III dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

27 441,02 ZŁ

17 Ocena właściwości farmakokinetycznych związków cytotoksycznych z cyjanobakterii w wybranych testach in vitro ADME prof. dr hab.

Hanna Mazur – Marzec

Wydział Oceanografii i Geografii, Zakład Biotechnologii Morskiej

27 986,70 ZŁ

18 Innowacyjna technologia oczyszczania i dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska

28 439,18 ZŁ

  19 Innowacyjna terapia fagowa zastępująca antybiotykoterapię w hodowli zwierząt dr Małgorzata Stasiłojć Wydział Biologii

40 181,94 ZŁ

20

Innowacyjna technologia umieszczania obcych antygenów na powierzchni cząsteczek mgr Beata Gromadzka Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

4 149,72 ZŁ

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/11/logoRP-200×67-1-1-1.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście − piętnaście =