AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Rozpoczął się nabór do XI. EDYCJI KONKURSU EUREKA! DGP

Ruszyła kolejna edycja konkursu “Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

W konkursie mogą wziąć udział wynalazki, które zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w roku 2021 i 2022. Udział w nim jest bezpłatny.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 10 stycznia 2024.

Nagrodą w konkursie jest 30 tysięcy złotych dla zwycięskiego zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR PL SA, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej, dla instytucji reprezentowanej przez zespół.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami organizatorzy proszą przesyłać na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl

Prezentacja innowacyjnych rozwiązań rozpocznie się na łamach Dziennika pod koniec stycznia 2024 roku i potrwa do czerwca. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 2)


O konkursie

Do udziału w konkursie zapraszane są polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz sieci badawcze funkcjonujące na podstawie ustawy (z dnia 21 lutego 2019 r.) o Sieci Badawczej Łukasiewicz z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2021 oraz 2022. Cykl redakcyjny rozpocznie się pod koniec stycznia 2024 roku i potrwa do końca czerwca. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs.

Idea

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Projekty

Projekty z największą liczbą punktów redakcja “DGP” prezentuje na łamach “Dziennika Gazety Prawnej” w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.

Laureaci

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach “DGP” przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji “DGP”, przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.

Zapraszamy do udziału!

Zespół CTT