AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Rozszerzenie zakresu akredytacji PCA dla Laboratorium MWB UG i GUMed

“Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp.: Rozszerzenie zakresu akredytacji laboratorium badawczo-wdrożeniowego MWB UG o analizy mikrobiologiczne wody zgodne z ISO 6222:2004, 7899-2:2000 oraz 9308-1:2014.”

Zespół naukowców z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, z Zakładu Ochrony Roślin i Biotechnologii Roślin, pod kierownictwem dr inż. Wojciecha Śledzia, uzyskało akredytację Państwowego Centrum Akredytacji na metodę Multipleks PCR, służącą do wykrywania bakterii pektynolitycznych w materiale roślinnym. Przyznana akredytacja podkreśla jakość i rzetelność wykonywanych ekspertyz, obejmuje jedną metodę badawczą.

Laboratorium, odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe na przeprowadzanie badań w certyfikowanej, renomowanej jednostce badawczej, chce rozszerzyć usługi o możliwość przeprowadzania analiz mikrobiologicznych wód zgodnie z ISO 6222:2004, 7899-2:2000 oraz 9308-1:2014. W ramach prac przedwdrożeniowych zostaną przygotowane trzy procedury badawcze oparte o wyżej wymienione normy, umożliwiające wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii heterotroficznych, bakterii z grupy coli oraz enterokoków kałowych.

W grupie potencjalnych klientów znajduje się Przemysł, szczególnie morski. W tej grupie odbiorców występuje zapotrzebowanie na stałą kontrolę jakości wód, szczególnie portowych, na analizy mikrobiologicznych wód balastowych. Dodatkowo,  występuje zapotrzebowanie na monitoring jakości wód (w tym pitnych), wśród, miejskich firm wodociągowych, instytutów itp.

Rozszerzenie zakresu certyfikowanych dla Laboratorium może przyczynić się do redukcji zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi wód. Ponadto wprowadzenie metod uniwersalnych, umożliwi ubieganie się o status laboratorium referencyjnego i przyczyni się do zwiększenia grupy odbiorców badań, zainteresowanych przeprowadzaniem ekspertyz w laboratorium.