AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Termin naboru wniosków Inkubator Innowacyjności 4.0 – do końca września 2021 r.

Termin naboru wniosków Inkubator Innowacyjności 4.0. do 30 września 2021 r.

Centrum Transferu Technologii UG pragnie poinformować Państwa, o zbliżającym się końcowym terminie składania wniosków w ramach otwartego naboru na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych Programu Inkubatora Innowacyjności 4.0 przewidzianym na 30 września 2021 roku.

Środki w projekcie mogą być wykorzystane na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań a w szczególności na  zakup usług badawczych, ekspertyz, analiz i raportów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, oraz kosztów związanych z ochroną patentową.

Regulamin naboru projektów, formularz zgłoszeniowy i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie CTT.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID 19 zgłoszenia projektu wraz ze wskazanymi załącznikami należy dokonywać wyłącznie drogą e-mailową na dwa adresy mailowe: katarzyna.gronowska@ug.edu.pl oraz biuro@ctt.ug.edu.pl z dopiskiem w temacie e-maila „Nabór projektów w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0” .

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Zgodnie z wymogami programu decyzję o przyznaniu środków na realizację prac przedwdrożeniowych zatwierdzi Komitet Inwestycyjny Programu Inkubator Innowacyjności 4.0  składający się z przedstawicieli środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Zał. nr 1 Karta Projektu II 4.0

Zał. nr 2 Formularz zgłoszenia lub ujawnienia wyników badań II 4.0

Zał. nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych II 4.0

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png